Rock Solid | Afvalzorg gestart met be- en verwerken van grondstoffen bodemas AEB

Vorige week is de combinatie VOF Rock Solid | Afvalzorg gestart met het be- en verwerken van grondstoffen uit het bodemas van AEB Amsterdam. Het bedrijf sloot hiervoor een contract met AEB Amsterdam voor een periode van ruim twee jaar waarin circa 800.000 ton ruw bodemas zal worden opgewerkt.

VOF Rock Solid | Afvalzorg heeft opdracht gekregen voor het afvoeren, be- en verwerken en vermarkten van grondstoffen uit het bodemas van afvalenergiecentrale AEB Amsterdam. Een deel van de 800.000 ton AEC-bodemas zal Afvalzorg samen met Rock Solid bewerken tot IBC-bouwstof. Dit wordt toegepast in diverse projecten. Het andere deel van de bodemas wordt conform de Green Deal Bodemassen bewerkt tot een vrij toepasbare bouwstof. De bodemas wordt hiervoor opgewerkt tot een vormgegeven bouwstof die toegepast kan worden als betonachtige fundering.