Reisswolf eerste aanbieder voor vernietiging volgens Weeelabex certificering

Reisswolf is het eerste vertrouwelijke dataopslag- en vernietigingsbedrijf in Nederland dat op haar locatie in Scheemda, volgens de WEEELABEX kwaliteitsnorm, elektronische apparatuur en datadragers mag demonteren en verwerken in samenwerking met Virol.

Dit betekent dat de benodigde certificering in huis is om op onze locatie elektrische en elektronische apparaten te demonteren en te verwerken op een verantwoorde en duurzame manier. WEEELABEX (Waste of Electric and Electronic Equipment Label of Excellence) is een norm ontwikkeld door een samenwerking van Europese producenten en verwerkers en beschrijft procedures voor recycling, bewerking en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Doel is om zoveel mogelijk grondstoffen op duurzame wijze te herwinnen en centraal te monitoren.