Nieuwe klanten voor OMS4Business

OMS4Business mag trots zijn op de resultaten! In de maand mei melden zich een aantal nieuwe bedrijven aan die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van OMS4Business. Vooral de mogelijkheden en voordelen van de CLOUD zijn belangrijke aanleiding tot heroverweging van de te gebruiken systemen.

Top Milieu Service, Nijhof Handel en Transport en RD Maasland hebben de handtekeningen gezet en de implementaties zijn in volle gang. Verwachting is dat men per 1 juli 2019 al operationeel gebruik kan maken van OMS4Business. Digitale facturatie (incl. begeleidingsbrieven en weegbonnen) en containerhistorie zijn belangrijke redenen om voor OMS4Business te kiezen.

OMS4Business
Het 100% Cloud pakket voor ordermanagement, OMS4Business, is compleet in functionaliteit, gebruiksvriendelijk en snel in gebruik te nemen. Van order aanname, naar planning&uitvoering, via administratie naar de factuur! Zo doorloopt de order de verschillende fasen in het primaire proces. Tijdens deze verschillende fasen kan de order van aanvullende data worden voorzien (bv gewichten, foto’s en handtekeningen)!

Digitaal werken
Met de komst van Internet zijn ook de mogelijkheden voor vergaande digitalisatie binnen handbereik gekomen. Deze ontwikkelingen zijn in OMS4Business terug te vinden bij de app’s voor de chauffeurs en de digitale facturatie. Door digitaal te gaan werken kunnen bedrijven veel geld besparen. Deze besparingen komen voort uit minder handmatige, administratieve handelingen ( en daardoor minder fouten!) en besparingen op drukwerk en portokosten!

Meer weten?
Wilt u ook zien wat OMS4Business voor u kan betekenen? Neem dan contact op via info@oms4business.com. Zij maken dan snel een afspraak!