Nederlandse Politie werkt samen met SUEZ aan duurzame doelstellingen

De Nederlandse Politie is voor het realiseren van haar duurzame doelstellingen een partnership aangegaan met SUEZ. De specialist in afval- en grondstoffenmanagement is vanaf 1 april 2019 verantwoordelijk voor alle afvalstromen op 540 locaties van de politie in Nederland. De politie heeft grote duurzame ambities. Eén hiervan is een vermindering van het aandeel restafval naar 35% in 2021. SUEZ gaat de politie hierbij helpen door o.a. de introductie van bronscheiding en het creëren van bewustwording onder medewerkers én leveranciers over de waarde van afval.

Het contract heeft een looptijd van drie jaar met tweemaal de optie tot verlenging. SUEZ is verantwoordelijk voor het inzamelen en duurzaam verwerken van alle afvalstromen zoals restafval, papier, vertrouwelijke informatie, keukenafval en politie-specifiek afval. SUEZ gaat de politie helpen om flinke stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid. Onder andere door het aandeel restafval te verminderen, maar ook door de totale hoeveelheid afval op de locaties terug te dringen. Daarnaast worden op alle politielocaties binnenkort minimaal vijf afvalstromen aan de bron gescheiden, zodat ze weer ingezet kunnen worden als grondstoffen voor nieuwe materialen en producten.

Afval is waardevol
“We zijn ontzettend trots dat we de politie mogen ondersteunen bij het verwezenlijken van hun duurzame doelstellingen”, vertelt Yildiz Visser, Key Accountmanager bij SUEZ. “Het beter scheiden van afval valt of staat met bewustzijn. Net als SUEZ, wil de Nederlandse Politie de circulaire economie stimuleren. Daarom willen wij alle medewerkers van de politie laten inzien hoe waardevol afval is. Dat doen we door medewerkers nauw bij de doelstellingen te betrekken, zodat afval scheiden straks een goede gewoonte wordt.”

Het verschil maken
“Samen onderzoeken SUEZ en de Nederlandse Politie de mogelijkheden om grondstoffen terug te brengen in de organisatie”, vervolgt Yildiz. “Binnen drie jaar willen we samen een resultaat hebben staan waar we trots op kunnen zijn als het gaat over bewustzijn, bronscheiding, afvalpreventie en circulaire en innovatieve oplossingen voor afval. We helpen de politie van afval- naar grondstoffenmanagement te gaan. Dus volledige controle op en inzicht in alle afvalstromen zodat ze daarop kunnen sturen.” SUEZ adviseert in het gehele proces, van de inkoop tot een zo duurzaam mogelijke verwerking van de afvalstromen. Yildiz: “We werken toe naar een ketensamenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn bij de processen waarbij afval vrijkomt, zoals de schoonmaak en catering. Per afvalstroom zoeken we gezamenlijk als partners de beste en meest duurzame oplossing.”