De naam AVR blijft

Er komt een moment waarop je als bedrijf verder bent dan je eigen uitstraling. Waarop innovaties en nieuwe activiteiten het huidige logo zó in een ander daglicht zetten, dat een stap voorwaarts nodig is. De tijd is rijp voor een nieuw AVR-logo. Als grote speler in afvalland is even overwogen om het oude logo te recyclen: een andere kleur, een nieuw accent. Maar uiteindelijk is gekozen voor een drastische stap: een totaal nieuwe huisstijl op alle gebouwen, de website, de helmen en overalls. De naam AVR blijft.

Natuurlijk gaat het om véél meer dan een nieuwe huisstijl. De verandering zit ‘m met name in het verhaal áchter AVR en haar missie: een schone wereld creëren waarin niets onbenut blijft.

logo AVR

De kijk op afval verandert continu. De samenleving maakt steeds andere keuzes, ons bewustzijn over de waarde van grondstoffen groeit. In het model van de circulaire economie staat het voorkomen van afval voorop. Daarnaast zijn er bedrijven die recyclen. Om de cirkel volledig rond te maken is er ook een oplossing nodig voor restafval; er zal immers altijd restafval zijn waar verdere recycling niet loont. AVR is van mening: zelfs restafval mag niet onbenut blijven. AVR is gespecialiseerd in dit restafval en maakt zo de cirkel compleet.

Dankzij investeringen in duurzame innovaties neemt AVR in de circulaire economie een stevige positie in. Stoom, warmte en elektriciteit zijn vandaag de dag de belangrijkste producten van het verbranden van restafval. Deze energieproducten hebben de afgelopen jaren succesvol hun weg gevonden naar omliggende bedrijven en naar de stadsverwarmingsnetten van Rotterdam en Duiven/Arnhem. Parallel aan de verdere groei van de energietak, besteedt AVR meer en meer aandacht aan reststoffen zoals bodemassen en CO2. Door óók een toepassing te ontwikkelen voor deze producten, komt AVR steeds dichter bij haar doelstelling om restafval 100% waardevol te maken.

De bodemassen, daarin ziet AVR stoeptegels. Samen met Heros uit Sluiskil wordt bodemas omgezet in Granova, een granulaat dat zeer geschikt is als secundaire grondstof voor verschillende betonwaren in de wegenbouw, zoals stoeptegels en asfalt. Tijdens een testproject met TNO bleek CO2 dermate zuiver te scheiden van de rookgassen, dat het geschikt is voor inzet in de kassenbouw. De goede testresultaten maken dat AVR vanaf 2018 CO2 afvangt en beschikbaar maakt voor bedrijven die het weer kunnen gebruiken.

Bij een nieuwe tijd past een nieuw logo. De kleuren van het nieuwe logo weerspiegelen de transitie van AVR: veranderen geeft energie. De punt achter de naam AVR staat voor daadkracht, vastberadenheid en trots. AVR, afval, energie en grondstoffen, een combinatie die staat.

Over AVR:
AVR is gespecialiseerd in de verwerking van diverse soorten restafval. Het bedrijf zet dit afval om in energie en grondstoffen voor huishoudens en bedrijven. Het is de ambitie om een schone wereld te creëren waarin niets onbenut blijft. AVR maakt wat waardeloos is weer waardevol. Het werkt aan positieve verandering, iedere dag weer, met een nuchtere kijk en praktische oplossingen.

AVR beschikt over twee locaties waar energie en grondstoffen worden gemaakt van afval: Duiven en Rozenburg. In Den Haag, Utrecht en hartje Rotterdam bevinden zich 4 overslagstations. De centrale ligging van de locaties zijn zeer gunstig zowel voor de afvalleveranciers als de afnemers van energie en grondstoffen. Afval wordt zoveel mogelijk via water aangevoerd en waar dat niet mogelijk is, over de weg.
Bij AVR werken 425 medewerkers.

Zie ook: www.avr.nl