Inzameling drankenkartons bij plastic verpakkingen in Savergemeenten

Vanaf maandag 8 juni worden inwoners van de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht opgeroepen om drankenkartons apart te houden van ander afval en een mogelijkheid te creëren deze te laten recyclen tot nieuwe producten door ze bij het plastic verpakkingsmateriaal te deponeren.

Producenten van drankenkartons spannen zich in om drankenkartons zo goed mogelijk te kunnen recyclen en ze vergoeden gemeenten dan ook de kosten voor het inzamelen, verwerken en hergebruiken ervan. Sinds kort zijn er nieuwe methoden ontwikkeld om drankenkartons optimaal te recyclen en de grondstoffen die ze bevatten te hergebruiken. Daarnaast is het door een verbetering in scheidingstechnieken mogelijk om drankenkartons op eenvoudige wijze te scheiden van plastic verpakkingsmateriaal. Redenen genoeg voor de Savergemeenten om drankenkartons ook daadwerkelijk vanaf 8 juni 2015 op deze wijze, tegelijk met het plastic verpakkingsmateriaal, te gaan inzamelen. Voorheen werden drankenkartons veelal bij het oud papier of restafval gedeponeerd.

Vanaf 8 juni hebben inwoners echter de kans om een bijdrage aan het milieu te leveren en de drankenkartons bij de juiste grondstoffenstroom te voegen. In Bergen op Zoom en Woensdrecht kunnen inwoners dit afval kwijt in de oranje verzamelcontainers of in de ondergrondse (pers)containers in de wijk. In Roosendaal en Halderberge ook, maar daarnaast worden bij inwoners van deze gemeenten de speciale Plastic Hero-zakken eens per twee weken huis-aan-huis ingezameld.

Nieuwe producten
Drankenkartons bestaan uit een aantal laagjes van verschillende materialen zoals karton, kunststof en soms aluminium. Dit zorgt o.a. voor water-, lucht- en lichtdichtheid. Na inzameling worden karton, kunststof en aluminium van elkaar gescheiden. Van deze grondstoffen worden nieuwe producten gemaakt zoals dashboards en emmers (kunststof), deurklinken en percolators (aluminium) en kantoorartikelen, dozen en wc-papier (karton). Zo komt van het één het ander.

Communicatie
Inwoners van de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht worden via diverse kanalen voorgelicht over de mogelijkheid voortaan drankenkartons bij het plastic te deponeren. Niet alleen op de gemeentelijke pagina’s in de lokale kranten zullen advertenties verschijnen, ook zal er via social media gecommuniceerd worden. In de gemeente Roosendaal sieren posters het straatbeeld. In Roosendaal en Halderberge worden de speciale zakkenautomaten van actiestickers voorzien. Ook in de nieuwe communicatiecampagne van Saver en de vier gemeenten wordt aandacht aan de inzameling van plastic en drankenkartons besteed: voertuigen zullen rondrijden met campagne uitingen die laten zien wat er van de grondstoffen gemaakt kan worden.

Campagne
In de gezamenlijke campagne, die een vervolg is op de campagne ‘Afval scheiden dat levert iedereen wat op’ die in november 2012 van start ging, worden nut en noodzaak van het scheiden van afval benadrukt. Door kennis te verschaffen over wat er van afval gemaakt wordt en hoe het dient als grondstof voor nieuwe producten, wordt aan inwoners duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is afval op juiste wijze te scheiden.