Hoofdgenerator Orgaworld heeft 90.000 mensen een jaar lang groene stroom gegeven

De hoofdgenerator op de Orgaworld Greenmills-locatie in Amsterdam heeft tot vorige week ruim 120 miljoen kWh geproduceerd, genoeg om zo’n 90.000 mensen een jaar lang van groene stroom te voorzien. Afgelopen week is de generator, welke wordt gebruikt voor het omzetten van organische reststromen tot groene stroom, warmte en stoom, na een week teruggekomen van een grote onderhouds- en revisiebeurt. Klaar om weer duizenden mensen te voorzien van groene energie.

De Orgaworld Greenmills-installatie in Amsterdam produceert op uurbasis 5.560 kWh, wat overeenkomt met een jaarverbruik van 1-1.5 huishoudens (op jaarbasis bijna 11.000 huishoudens). Sinds de installatie in 2010 heeft de generator zo’n 120 miljoen kWh geproduceerd, wat overeenkomt met een jaarlang groene stroom voor 90.000 mensen. “In de installatie in Amsterdam verwerken we jaarlijks zo’n 120.000 ton organische reststromen uit de voedingsmiddelen industrie en retail”, aldus Klaas van den Berg, directeur van Orgaworld, “Deze afvalstromen worden uiteindelijk in grote tanks op deze locatie in Amsterdam vergist waarbij een biogas vrijkomt. Met deze generator zijn we in staat het biogas te gebruiken voor processen binnen Greenmills zelf, en bieden we het daarnaast in grote volumes aan op het elektriciteitsnet. Overigens gaan er in ons proces geen grondstoffen verloren. Zo bieden we bijvoorbeeld het overgebleven restmateriaal aan de landbouw aan als hoogwaardige meststof.”

Orgaworld is de enige in de branche die zich met alle facetten van de verwerking van organisch afval bezighoudt. ”We ontwikkelen, realiseren én exploiteren de locaties en installaties zelf, waardoor we de processen voortdurend kunnen verbeteren en reststromen optimaal kunnen hergebruiken”, vervolgt Van den Berg. “In de Greenmills-fabriek combineren we een zogenaamde natte-vergistingstechnologie met biogasconversie (voor elektriciteit en warmte) en waterzuivering (met behulp van een biomembraanreactor). Dit biedt ons slimme synergiën met het lokale warmtenet, het regionale elektriciteitsnet als ook met omliggende bedrijven – zo leveren bijvoorbeeld naastgelegen bedrijven de afvalstromen via pijpverbindingen bij ons aan, zodat we het op onze locatie-optimaal kunnen verwerken en hergebruiken.”