Glas scheiden weer beter onder de aandacht in Nederland

‘Samen aan de bak’ is het vervolg op de campagne die vorige week van start is gegaan om het scheiden van glazen verpakkingen weer bij iedereen onder de aandacht te brengen. Glas is eindeloos én voor 100% te recyclen en dat is goed voor het milieu en dus goed voor de aarde.

We zamelen in Nederland al glas in sinds jaren 70’, waardoor het voor veel Nederlanders een vanzelfsprekendheid lijkt te zijn. Toch verdwijnt er nog veel glas in het restafval. Uit onderzoek blijkt dat het glas dat nog in het restafval belandt, niet verschilt van het glas in de glasbak, namelijk gewone flessen en potjes. Er wordt dus al goed gescheiden, het kan alleen nog beter. Tijd om iedereen weer te betrekken bij het scheiden van glazen verpakkingen!

De campagne vestigt de aandacht op het moment van afdanken van glas: de sauspot van een keukenprinses, de bierflesjes van de student, het sapflesje van de zakenman of de ontbijtende moeder met kinderen.

Scheiden uit liefde
Om de campagne te introduceren is Nederland vorige week al ‘wakker geschud’: de boodschap ‘Scheiden doet bijna iedereen uit liefde’ was te lezen in verschillende dagbladen en in online media. In de komende weken volgt een landelijke abricampagne en een online campagne: Glas scheiden doe je samen uit ‘liefde’ voor de aarde.

In 2014 en 2015 gaan we op regionaal niveau samenwerken met verschillende gemeenten. Die samenwerking bestaat uit ondersteunen van nieuwe en reeds aanwezige initiatieven, zoals bijvoorbeeld bestaande campagnes, ondersteunen van onderzoek naar motivatie en gedrag, of infrastructuur. De landelijke campagne is tot stand gekomen in samenwerking met de Nederlandse glasrecyclers, verenigd in de Stichting Duurzaam Verpakkingsglas.