Gemeente Bergen op Zoom start met Schoon Belonen

Op donderdag 26 mei heeft wethouder Patrick van der Velden het officiële startschot gegeven voor de Pilot Schoon Belonen in de gemeente Bergen op Zoom. Vanuit de speciale grondstoffenbus van Saver reikte hij aan de leerlingen van de deelnemende basisscholen De Borghoek en de Kreek een speciale inzamelcontainer uit. Inmiddels hebben er al 15 scholen en/of verenigingen zich aangemeld voor de pilot.

Het opruimen van zwerfafval loont!
Verenigingen, scholen en maatschappelijke organisaties binnen de gemeente Bergen op Zoom kunnen aan deze pilot meedoen. Wanneer zij hun eigen terrein en de omgeving schoonhouden van (zwerf)afval en de plastic flesjes, blikjes en drankenkartons apart inleveren krijgen zij hiervoor een beloning.

Veel afval op scholen en (sport) verenigingen bestaat uit plastic en drankverpakkingen. Lege petflesjes, drinkpakjes en broodzakjes worden soms op straat gegooid en belanden uiteindelijk bij het restafval. Ontzettend zonde. Deze afvalsoorten zijn namelijk gemakkelijk te scheiden en dienen weer als grondstof voor nieuwe producten. Deelnemende scholen en verenigingen krijgen dan ook een gratis container te beschikking waar zij dit in weg kunnen gooien. Doordat dit afval niet meer in de omgeving en bij het restafval wordt gegooid, houden we de openbare ruimte mooi schoon en verminderen we het restafval.

Aanmelden
Verenigingen en scholen kunnen zich gedurende de pilot nog aanmelden. Voor meer informatie hierover kunnen zij kijken op de website bergenopzoom.supportervanschoon.nl

Landelijk dekkend systeem voor inzameling
De actie maakt deel uit van een landelijke campagne waarin 39 gemeenten gestart zijn met pilots waarbij maatschappelijke organisaties een beloning krijgen voor het inzamelen van onder andere PET-flesjes, en/of blikjes en/of ander verpakkingsmateriaal. De pilots moeten zorgen voor meer maatschappelijke betrokkenheid bij de strijd tegen zwerfafval en bij de gescheiden inzameling van waardevolle materialen. Gemeenten hebben elk hun eigen opzet gekozen voor de pilot. Binnen de gemeente Bergen op Zoom wordt ingezet op het voorkomen en opruimen van zwerfafval, het bevorderen van afvalscheiding en het sluiten van kringlopen. Scholen en Verenigingen ontvangen een vergoeding voor de ingezamelde hoeveelheid flesjes en blikjes (er wordt afgerekend per volle 240 liter minicontainer) en dragen bij aan een schonere omgeving door minimaal 2 keer per jaar zwerfafval in de directe omgeving van de school of vereniging op te ruimen. Saver verzorgt hiervoor de inzameling.