Gemeente Amsterdam start verkoop AEB

De gemeente Amsterdam is gestart met de verkoop van haar 100%-aandelenbelang in Afval Energie Bedrijf AEB Holding N.V. (“AEB”). Geïnteresseerde partijen kunnen hun belangstelling kenbaar maken.

Wethouder Victor Everhardt (Deelnemingen): “AEB en de gemeente zijn er klaar voor en ook de marktomstandigheden maken het mogelijk om de verkoop van AEB te starten. Ik heb alle vertrouwen in een zorgvuldig verkoopproces. De criteria voor verkoop staan vast en de voorbereidingen zijn afgerond. De afgelopen tijd heeft AEB bedrijfsmatig en financieel een goede verbeterslag gemaakt. Complimenten voor het harde werken aan de medewerkers en de directie van AEB: zij hebben ervoor gezorgd dat de zaken op orde zijn.”

Paul Dirix, CEO van AEB: “Ik wil nadrukkelijk alle medewerkers van AEB bedanken. Dankzij hun inzet heeft AEB het afgelopen jaar grote stappen gezet in het verbeteren en versterken van de installatie en de organisatie. Wij kijken weer met vertrouwen naar de toekomst. AEB kan met een nieuwe geschikte eigenaar de weg omhoog met succes vervolgen, in het belang van klanten, medewerkers en alle andere partijen die bij AEB betrokken zijn.”

Verkoopproces
De verkoop verloopt via een competitief verkoopproces (‘controlled auction process’) dat naar verwachting doorloopt tot in de tweede helft van dit jaar. Het verkoopproces start met een zogenoemde pre-kwalificatiefase waarin partijen die interesse hebben zich kunnen melden. In deze fase wordt informatie opgevraagd bij en over de geïnteresseerde partijen, zodat alleen partijen die voldoen aan bepaalde basisvereisten toegelaten worden tot het verkoopproces. Het gaat daarbij onder meer om eisen aan de financiële draagkracht en aan de integriteit. Het verkoopproces zal vervolgens bestaan uit meerdere biedingsfases.

Verkoopcriteria
In het ‘go’-besluit van 12 januari 2021 heeft de gemeente de uitgangspunten voor de verkoop vastgesteld. De prijs is het belangrijkste verkoopcriterium. Daarnaast zijn diverse andere thema’s van belang. Zo moet de potentiële koper transactiezekerheid kunnen bieden. Ook zoekt de gemeente voor AEB een nieuwe aandeelhouder met een langetermijnperspectief, die AEB in staat stelt om haar belangrijke rol voor de stad en haar inwoners (afvalverwerking, warmtelevering) te blijven vervullen en verder te verduurzamen. Om zeker te stellen dat AEB in goede handen overgaat, zal de gemeente geïnteresseerde partijen onder meer vragen om hun visie op de strategie van AEB en op de ambitie van AEB om te investeren in de afvang van CO2-uitstoot. Ook het behoud van werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden bij AEB zijn onderdeel van de verkoopcriteria.

Transactie
De gemeente verkoopt 100% van de aandelen in AEB. De dochtervennootschappen van AEB maken onderdeel uit van de transactie. Het gaat om AEB Bio-energiecentrale B.V., dat de nieuwe biomassa-energiecentrale exploiteert, en AEB Exploitatie B.V. (het afvalenergie bedrijf). AEB heeft ook een 40%-belang in Recycling Service Centrum B.V., dat sociaal werk en recycling combineert. AEB’s voormalige 50%-belang in Westpoort Warmte (het westelijke warmtenet) is op 1 maart 2021 overgenomen door de gemeente.

Vertrouwelijkheid
Gedurende het verkoopproces zullen alle betrokken partijen gehouden zijn tot geheimhouding en geen informatie delen met derden. Potentiële kopers moeten erop kunnen rekenen dat hun interesse vertrouwelijk wordt behandeld. Het openbaar maken van informatie kan het verloop en de uitkomst van het verkoopproces negatief beïnvloeden. Een publieke aankondiging zal volgen op het moment dat het college van B en W een besluit heeft genomen over de verkoop. Het verkoopproces wordt begeleid door M&A adviesbureau AXECO Corporate Finance B.V.

Aanmelden
Partijen kunnen tot 17 mei 2021, 17.00 uur hun interesse kenbaar maken bij AXECO Corporate Finance B.V. via aeb@axeco.nl om meer informatie te ontvangen over het verkoopproces en de pre-kwalificatiefase.