Schone afvalinzameling in Waterland met duurzame auto’s

Wethouder Van de Weijenberg ontvangt oorkonde groen gas
REMONDIS nam onlangs twee duurzame vrachtwagens voor afvalinzameling in gebruik. Deze vervangen de Belgische (diesel) huurauto’s en worden in gemeente Waterland ingezet. Portefeuillehouder Astrid van de Weijenberg nam de bijbehorende “Oorkonde groen gas” in ontvangst van OrangeGas. De wagens rijden op groen gas. Ze zijn stil, schoon en vrijwel CO2- neutraal.

Milieuwinst
Portefeuillehouder Astrid van de Weijenberg: “Dit groen gas is de schoonste brandstof die op dit moment beschikbaar is voor vrachtwagens. Het levert aanzienlijke milieuwinst, produceert veel minder fijnstof én is vrijwel CO2-neutraal. Goed voor het milieu en voor de medewerkers op de wagen. Ik ben dan ook erg blij dat REMONDIS deze wagens in Waterland in gebruik heeft genomen. De duurzame afvalinzamelwagens van REMONDIS sluiten dan ook goed aan op onze duurzaamheidsdoelstellingen.”

Groengas
Groen gas is ‘well to wheel’ de schoonste brandstof van dit moment. Het wordt gezien als de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot aardgaskwaliteit. De bron van het Groengas is rioolwaterzuivering, mestvergisting en afvalverwerking. De brandstof heeft dezelfde eigenschappen als aardgas, maar reduceert daar bovenop de CO2-emissies met minimaal 90%.

Bron: persbericht gemeente Waterland d.d. 4-12-2018