Eerste fase Project ‘ Grip Op De Rit ’ van Cyclus operationeel

Na een gedegen periode van voorbereiding werd medio december het officiële startsein gegeven voor de eerste fase van het project ‘ Grip Op De Rit ’. Het project behelst het inzetten van CLEAR.net van GMT voor de verdere professionalisering van het inzamelproces van Cyclus.

‘ Grip Op De Rit ’ en de rol van CLEAR

We vroegen aan Operationeel Directeur Walter van Kessel wat zijn doel is van Grip Op De Rit: “Het voornaamste doel is de optimalisatie van ons logistieke proces met CLEAR. Werken met een integraal systeem in plaats van meerdere systemen die onderling informatie uitwisselen is straks verleden tijd. In CLEAR zijn alle stappen integraal opgenomen zoals het opstellen van inzamelcontracten, inrichten van het logistieke proces, de dagelijkse planning, het inzamelen zelf en uiteindelijk de administratieve afhandeling. CLEAR heeft zijn nut hierin al meerdere keren in de branche bewezen en wij maken hiermee een aanzienlijke efficiencyslag.

Wat wij bereiken met Grip Op De Rit is niet alleen efficiency en kostenbesparing voor Cyclus, ook onze opdrachtgevers winnen hierbij. Wij kunnen nu strakker sturen op onze klantafspraken, hebben meer inzicht in de processen en kunnen hierdoor nauwkeuriger verantwoording afleggen. Een spin off voor alle betrokken partijen.”

Hechte samenwerking tussen Cyclus en GMT
“Belangrijk voor het slagen van het project is ook de voorbereiding geweest. Er is veel tijd en energie gestoken in het verzamelen van gegevens en de benodigde data. Samen met de key-users Manja Knegjens, Suso Weel en Hugo Peters hebben we flinke stappen kunnen zetten. Een super gemotiveerd en enthousiast team dat de schouders er flink onder heeft gezet, ook vanuit GMT. Trainingen zijn gegeven aan alle betrokken. Met resultaat een nu al succesvolle implementatie. Dit is de eerste fase. 2016 zal weer nieuwe uitdagingen en plannen met zich meebrengen”, aldus Rob Linssen, Project Manager GMT.