Producenten en importeurs van e-bikes en fietsaccu’s zijn vanaf 1 juli 2022 verplicht om bij te dragen aan het inzamel- en verwerkingssysteem voor fietsaccu’s. Vanaf die datum geldt namelijk een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV). De ruim 150 bedrijven die zijn aangesloten bij Stichting EPAC, voldoen al aan de eisen uit de AVV.

Alle producenten en importeurs die e-bikes en fietsaccu’s voor het eerst op de Nederlandse markt brengen hebben volgens het Besluit beheer batterijen en accu’s 2008 de wettelijke plicht en verantwoordelijkheid om deze ook weer in te nemen en te recyclen. Om dit efficiënt te regelen – tegen een redelijk kostenniveau – hebben de producenten en importeurs van e-bikes en fietsaccu’s in 2015 een collectief opgericht: Stichting EPAC, met als uitvoeringsorganisatie Stichting Stibat Services (Stibat).

Veilig en verantwoord inzamelen
Een effectief inzamel- en verwerkingssysteem vereist een gezamenlijke inspanning. Een AVV zorgt ervoor dat elk systeem voor fietsaccu’s in Nederland wordt getoetst aan het bestaande inzamel- en verwerkingssysteem. Zo is geborgd dat de inzameling en recycling van fietsaccu’s altijd op een verantwoorde wijze plaatsvindt en dat hierover transparant en eenduidig wordt gerapporteerd aan de overheid. Als alle producenten en importeurs daaraan meebetalen blijft het systeem betaalbaar.

Algemeen Verbindend Verklaring
Stichting EPAC heeft een aanvraag voor een AVV van het bestaande inzamel- en verwerkingssysteem voor fietsaccu’s ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De staatssecretaris heeft met ingang van 1 juli 2022 deze AVV definitief verbindend verklaard voor vijf jaar.

Bijdragen aan inzamelsysteem
Alle producenten en importeurs die e-bikes en fietsaccu’s voor het eerst op de Nederlandse markt brengen zijn verplicht om bij te dragen aan de kosten van het inzamel- en verwerkingssysteem. Vanaf 1 juli zal daar actief op worden gehandhaafd. Bedrijven die nog geen bijdragen leveren aan de kosten van het systeem hebben de mogelijkheid zich aan te sluiten bij het collectief van Stichting EPAC. Hierover kunnen zij contact opnemen met uitvoeringsorganisatie Stibat. Voor bedrijven die al zijn aangesloten bij Stichting EPAC verandert er niets. Zij voldoen immers al aan de eisen uit de AVV.