AEB Amsterdam tekent Grondstoffenakkoord

Samen met 179 bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties heeft AEB deze week het Grondstoffenakkoord getekend. De ondertekenaars gaven hiermee het startschot om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. De ondertekenaars stellen in het eerste halfjaar van 2017 gezamenlijk transitieagenda’s op voor vijf thema’s. Die thema’s zijn: (1) Biomassa en voedsel; (2) Kunststoffen; (3) Maakindustrie; (4) Bouw; en (5) Consumptiegoederen. AEB heeft aangegeven betrokken te willen bij de transitieagenda’s Biomassa en voedsel en Kunststoffen.

Het Grondstoffenakkoord is onderdeel van het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’. Het programma geeft richting aan wat we moeten doen om zuiniger en slimmer met onze grondstoffen, producten en diensten om te gaan en zo de ambitie – Nederland circulair in 2050 – te halen. Dit sluit naadloos aan bij de ambitie en de strategie van AEB om door te groeien als grondstoffen- en energiebedrijf. AEB Amsterdam werkt de komende jaren samen met partners aan de verdere verduurzaming van afvalverwerking. Dat betekent innoveren om steeds meer grondstoffen terug te winnen en meer duurzame energie op te wekken.

Concrete projecten

AEB draagt concreet bij aan dit Grondstoffenakkoord doordat continu projecten ontwikkeld worden om grondstoffen uit afval terug te winnen. Voorbeelden daarvan zijn:

  • In het najaar van 2016 is gestart met de bouw van een nascheidingsinstallatie voor het huishoudelijk restafval. Hiermee wordt vanaf eind 2017 jaarlijks 60.000 ton aan grondstoffen behouden voor de kringloop. Het gaat onder andere om kunststoffen, metalen en drankenkartons.
  • Uit de bodemassen, die na verwerking van het afval overblijven, wint AEB met innovatieve scheidingsinstallaties waardevolle metalen terug zoals aluminium, koper en zink. AEB ontwikkelt manieren om de kwaliteit van het mineralendeel dat overblijft te verbeteren zodat dit een volwaardige vervanger wordt van primaire bouwstoffen in bijvoorbeeld wegenbouw of in betonbouw als vervanging van zand en grind.
  • Ook zet AEB in op het streven naar hoogwaardiger toepassingen voor teruggewonnen grondstoffen. Voorbeelden daarvan zijn het terugwinnen van aromaten uit biomassa en biofuels uit biomassa.
  • Recycling zal een steeds grotere rol gaan spelen bij AEB. Voorbeelden daarvan zijn het verwerken van elektronisch afval, sortering van textiel en het recyclen van kabels waarbij koper en kunststofgranulaat worden teruggewonnen. Deze recycling activiteiten groeien en betekenen werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij krijgen de kans om werkervaring op te doen zodat zij meer kansen hebben op het vinden van een baan.

Meer informatie over het Grondstoffenakkoord staat hier.

Een animatie van de ambities van AEB staat hieronder.