Aanbesteding: Verwerking van de rijksbrede Monostroom OWS / VWS

De Rijksoverheid gaat haar afvalstromen rechtstreeks aanbesteden in de markt.
De aanbesteding OWS / VWS is gepubliceerd:

Aanbestedende dienst: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De Aanbestedende dienst gaat uit van een geraamde totale opdrachtomvang van 1.303.600 kg.

Omschrijving: Aanbestedende dienst wil, mede namens de Deelnemende diensten, een Overeenkomst sluiten met één marktpartij die gedurende de looptijd de verwerking van de Monostroom OWS/VWS uitvoert. De ambitie is om al het aangeboden OWS/VWS terug te brengen als nuttige toepassing zoals benoemd in de afval hiërarchie LAP3….lees verder


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.