Grote brand in shredder van Recycling Kombinatie REKO op industrieterrein Vondelingenplaat

De brandweer heeft sinds vrijdag 20:30 uur de brand bij Recycling Kombinatie REKO onder controle. Het vuur brak drie uur eerder uit in een shredder die gevuld was met rubberen banden die moesten worden versnipperd. Vanwege dat rubber ging het vuur gepaard met veel zwarte rook die in de wijde omgeving te zien was….lees verder

Bron: RTV Rijnmond


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van gelinkte c.q. gekoppelde sites hebben wij geen enkele invloed. Derhalve distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijke van de volledige inhoud van alle gelinkte of gekoppelde sites, ook indien de link vanaf onze website tot stand is gekomen. Voor een illegale, gebrekkige of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit het gebruik of niet gebruiken van op die manier aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen aansprakelijk.