Gemiddelde afvalstoffenheffing bedraagt dit jaar 283 euro

Gemeentelijke woonlasten gemiddeld 5 procent hoger voor eigen woning

Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 776 euro aan de gemeente. Dat is 5,0 procent meer dan vorig jaar. Er gaat 295 euro naar de ozb, 283 euro naar de afvalstoffenheffing en 199 euro naar de rioolheffing. Dit blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten die COELO op 6 april presenteert. COELO is een onderzoeksinstituut verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Huurders betalen gemiddeld 389 euro aan de gemeente. Dit bedrag is lager omdat huurders vaak geen ozb betalen. Zij betalen afvalstoffenheffing (gemiddelden 283 euro). In een deel van de gemeenten ook rioolheffing (106 euro).

Afvalstoffenheffing stijgt tweede jaar op rij sterk
Zowel huurders als eigenaar-bewoners betalen afvalstoffenheffing. Meerpersoonshuishoudens betalen gemiddeld 283 euro. Dat is 7,8 procent meer dan vorig jaar. Dit is het tweede jaar op rij dat de afvalstoffenheffing sterk stijgt. De stijging heeft meerdere redenen. Het Rijk heeft in 2019 de afvalstoffenbelasting met 139 procent verhoogd en een deel van de gemeenten rekent deze kosten dit jaar voor het eerst door aan hun inwoners. Daarnaast zijn de inkomsten voor gemeenten uit ingezameld plastic en papier lager dan voorheen.
Het bedrag dat een meerpersoonshuishouden aan de afvalstoffenheffing betaalt loopt uiteen van 36 euro in Nijmegen tot 428 euro in Maassluis. In Sint-Michielsgestel stijgt het tarief met 56 procent het meest. De kosten van afvalinzameling en –verwerking bleken in 2019 veel hoger dan was begroot. De stijging is nodig om de kosten te blijven dekken. In Bronckhorst zijn huishoudens naar verwachting 15 procent goedkoper uit. Vanaf 2020 wordt het restafval in die gemeente niet meer huis-aan-huis opgehaald, maar moeten huishoudens dit wegbrengen naar verzamelcontainers (omgekeerd inzamelen). De gemeente verwacht dat dit de kosten verlaagt.

Afvalgids Atlas Informatieservices
Als je precies wilt weten welke afvalstoffenheffing per gemeente gehanteerd wordt, dan kun je bij ons alle gegevens opvragen! Wij bieden een markt informatieservice die jou per direct en blijvend op de hoogte zal houden.

De introductievideo over onze informatieservices kun je hier bekijken.

Ozb-tarief woningen stijgt sterker dan dat voor niet-woningen
Eigenaar-bewoners betalen gemiddeld 295 euro voor de ozb, 4,7 procent (13 euro) meer dan vorig jaar. Het ozb-tarief voor woningen stijgt het sterkst in Beesel (44 procent). Deze stijging heeft de gemeente nodig om de begroting sluitend te maken. In Landsmeer daalt het tarief het meest, met 9 procent.

Ondernemers zijn vaak bang dat het ozb-tarief voor niet-woningen sterker stijgt dan dat voor woningen. Dat blijkt niet het geval te zijn, dit tarief stijgt gemiddeld 4,3 procent.

Stijging rioolheffing lager dan inflatie
In veel gemeenten is de rioolheffing voor eigenaar-bewoners hoger dan voor huurders. In 99 gemeenten betalen huurders helemaal geen rioolheffing. In Winterswijk zijn huurders het meeste kwijt (371 euro voor een meerpersoonshuishouden). Gemiddeld betaalt een meerpersoonshuishouden met huurwoning 106 euro, 1,1 procent meer dan vorig jaar.

Wie in een koopwoning woont, betaalt het minst in Beesel (78 euro) en het meest in Gouda (534 euro). Het gemiddelde ligt op 199 euro, 1,4 procent meer dan vorig jaar. De stijging van de rioolheffing is daarmee lager dan de verwachte inflatie van 1,6 procent.

Provinciale belastingen
Ook provincies heffen belasting. Zij leggen een opslag bovenop de motorrijtuigenbelasting (opcenten). Gemiddeld betaalt een eigenaar van een benzineauto met het gewicht van een Golf 186 euro. Noord-Holland is het goedkoopst (156 euro) en Drenthe het duurst (212 euro). De opcenten worden dit jaar in acht provincies niet veranderd. Het gemiddelde stijgt met 1,1 procent.

Waterschapslasten
Waterschappen heffen verschillende belastingen om de kosten van het zuiveren van afvalwater en de waterbeheersing te bekostigen. De waterschapslasten voor huurders stijgen gemiddeld 3,2 procent tot 267 euro. Deze stijging is het sterkst in Limburg (11 procent). Het waterschap gaat investeren om te voldoen aan klimaatdoelstellingen. Daarnaast zijn de kosten van afvalwaterzuivering gestegen. De lasten voor huurders dalen dit jaar in geen enkel waterschap.

Eigenaar-bewoners betalen gemiddeld 352 euro (stijging van 3,8 procent) aan het waterschap. In de Gulpen-Wittem, gelegen in waterschap Limburg, stijgen de lasten gemiddeld 12 procent; in Pijnacker-Nootdorp in Delfland dalen ze 0,1 procent.

Coronacrisis
De waterschappen hebben besloten dat ondernemers die de waterschapsbelasting niet kunnen betalen vanwege de coronacrisis uitstel van betaling krijgen. Een aantal waterschappen zet zelfs de invordering van belastingen helemaal stil. Verschillende gemeenten (waaronder Amsterdam) stellen het innen van toeristenbelasting uit om ondernemers tegemoet te komen.

Handige rekentool
Met de Lokale lasten calculator kan iedereen heel eenvoudig de lasten in een bepaalde gemeente laten uitrekenen en vergelijken met die in een andere gemeente.