Zwerfvuil opruimen, steeds méér mensen pakken de knijper op: ‘Goed gedrag doet goed volgen’

Woerden is overdonderd door de grote groep vrijwilligers die actief zwerfafval opruimt. Het aantal zogeheten zwerfvuilambassadeurs is dankzij corona spectaculair gegroeid van 50 naar 270. Het einde lijkt nog niet in zicht. De gemeente buigt zich nu over de vraag hoe ze al deze enthousiaste inwoners efficiënt kan inzetten….lees verder

Bron: AD


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van gelinkte c.q. gekoppelde sites hebben wij geen enkele invloed. Derhalve distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijke van de volledige inhoud van alle gelinkte of gekoppelde sites, ook indien de link vanaf onze website tot stand is gekomen. Voor een illegale, gebrekkige of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit het gebruik of niet gebruiken van op die manier aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen aansprakelijk.