Zwerfafvalvergoeding aanvragen kan nog tot 1 maart

De deadline voor de aanvraag van de zwerfafval- vergoeding 2014 is verschoven naar 1 maart. Dit betekent dat gemeenten meer tijd hebben om de aanvraag te realiseren. De vergoeding voor extra aanpak van zwerfafval kan eenvoudig en snel worden aangevraagd via de WasteTool van Nedvang.

De Zwerfafvalvergoeding is een afgeleide van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022. Daarin is afgesproken dat gemeenten elk jaar € 20 miljoen ontvangen voor extra preventie en aanpak van zwerfafval. Voor dit jaar komt de vergoeding omgerekend neer op € 1,19 per inwoner van een gemeente. Aanvragen gaat eenvoudig en snel via de WasteTool van Nedvang. Gemeenten maken daarbij duidelijk welk percentage van de vergoeding ze aan welke bestedingscategorie willen uitgeven. Nedvang en Nederland Schoon controleren deze aanvraag vervolgens, waarna het bedrag wordt uitgekeerd door Stichting Afvalfonds Verpakkingen. Wie de aanvraag vòòr 1 maart indient, ontvangt de vergoeding per kwartaal met de reguliere bevoorschotting via WasteTool.

Voorwaarden
Gemeenten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden om een aanvraag te kunnen indienen:

  • Er moet een deelnemersovereenkomst 2013-2022 zijn afgesloten met Nedvang.
  • De zwerfafvalvergoeding moet worden besteed aan extra aanpak van zwerfafval en niet aan de reguliere aanpak van zwerfafval.

Verder is het zo dat elke gemeente recht houdt op de zwerfafvalvergoeding voor de duur van de deelnemersovereenkomst. Dat betekent dat als een gemeente besluit om dit jaar geen aanvraag in te dienen, deze vergoeding wel beschikbaar blijft om in latere jaren aan te vragen.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nedvang, telefoonnummer 010-4206161, en Stichting Nederland Schoon, telefoonnummer 070-3042080. Ook kunt u veelgestelde vragen nalezen op de website van Nederland Schoon: http://www.nederlandschoon.nl/wat-jij-kan-doen/zwerfafvalvergoeding?overview=node/9