Zorgsector dupe van extra belasting op afval

Eén van de vele voorgenomen belastingmaatregelen voor 2019 is het verhogen van de afvalstoffenbelasting voor restafval. Meer specifiek gaat het hier om restafval dat verbrand wordt. Impact van deze voorgenomen maatregel is dat de kosten van afvoeren van restafval zullen stijgen met circa 16%.
Deze maatregel is bedoeld om particuliere huishoudens te stimuleren afval (nog) beter te scheiden in recyclebare stromen om daarmee de hoeveelheid restafval te reduceren….lees verder

Bron: Kenniscentrum Facilitair Management & Gebouwbeheer 23-11-2018 11:12

 


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.