Zo betrekt Alphen-Chaam haar inwoners bij een nieuw afvalbeleid

Afgelopen vrijdag organiseerde De AfvalSpiegel samen met de gemeente Alphen-Chaam een bijeenkomst voor zo’n 40 inwoners over het toekomstige afvalbeleid in de gemeente. Deze zogeheten klankbordgroep is een belangrijke schakel in het proces richting een nieuw beleid. Zo zijn de inwoners betrokken en creëert de gemeente draagvlak voorafgaand aan de veranderingen.

In oktober en november hield De AfvalSpiegel voor de gemeente Alphen-Chaam een enquête onder 1300 steekproefsgewijs geselecteerde inwoners. Maar liefst 644 inwoners vulden de vragenlijst in. Meer dan 100 respondenten zeiden daarbij mee te willen denken in een klankbordgroep over de nieuwe manier van afvalinzameling in de toekomst. Afgelopen vrijdag kregen zij de resultaten te horen van de enquête. Er werd gediscussieerd over de voorkeur voor een PMD-zak of een PMD-container, de frequentie van inzameling, maar ook wat het meest belangrijk is: lage kosten, hoge service of een beter milieu?….lees verder