Ylva Poelman treedt toe tot Raad van Commissarissen Meerlanden

(foto: van/via Meerlanden)

Ylva Poelman is toegetreden tot de Raad van Commissarissen van De Meerlanden Holding NV. Ze is benoemd op 10 december 2021 voor een periode van vier jaar.

Doorslaggevend bij de keuze voor Poelman is geweest dat zij naast een ruime ervaring met digitalisering en ICT ook een ruime ervaring heeft op duurzaamheidsgebied en daarmee op beide vlakken een goede aansluiting heeft bij de ambities van Meerlanden.

Ylva Poelman is innovatiedeskundige. Van 1995 tot 2001 had zij een succesvolle ICT onderneming. Sinds de verkoop van haar bedrijf is ze actief als zelfstandig adviseur op het terrein van innovatie.

Daarnaast geldt zij in Nederland als expert op het terrein van bio-inspired innovation, ook bekend als bionica en biomimicry. Over dit thema schreef ze twee boeken; De natuur als uitvinder – Miljarden jaren aan innovatie gratis beschikbaar’ en ‘De 9 succesfactoren van de BV Natuur – Survivalgids voor bedrijven’ en meer dan 100 columns voor dagblad Trouw. Tevens is ze co-auteur van het boek ‘Leiderschap in de digitale wereld – Voorbereid zijn op morgen’.

Poelman studeerde zowel Natuurkunde als Sterrenkunde en is lid van de investeringscommissie van de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM).

Over Meerlanden
Een duurzame en mooie leefwereld. Dat willen we allemaal. De Rijksoverheid stuurt hier ook op met het doel dat Nederland in 2050 volledig circulair is. Meerlanden neemt in de regio daarin actief het voortouw. We zijn een maatschappelijke en innovatieve onderneming die op inclusieve en vooruitstrevende wijze producten, afval- en grondstoffen inzamelt, verwerkt, hergebruikt en recyclet (Re-use, Re-pair, Re-cycle). Daarnaast leveren we energie en warmte, en zetten we ons continu in voor een schone, hele en veilige openbare ruimte. Op deze manier levert Meerlanden een bijdrage aan een mooie en circulaire leefomgeving, vandaag en morgen.