Wubben onderdeel van Avista Oil AG

Op 1 juli 2010is Wubben onderdeel geworden van Avista Oil AG, wereldleider op het gebied van recycling van afgewerkte olie. (Upcycling!). Avista heeft raffinaderijen in Duitsland, Denemarken, de Verenigde Staten en deels in Nederland en heeft de intentie dit verder uit te breiden naar andere landen. Dit is een goede strategische keuze geweest, want zo zijn Wubben én haar klanten verzekerd van het feit dat zij altijd de olie kunnen komen ophalen en dat deze afgewerkte olie voor 100% op de meest duurzame en milieuvriendelijkste wijze wordt gerecycled naar nieuwe, hoogwaardige smeerolie.

Voor de raffinaderijen van Avista is Wubben dé inzamelaar van afgewerkte olie in ons land en met 12 vrachtauto’s daarmee ook de grootste van Nederland.