Winst uit het eindstadium van afval met nieuwe techniek bij Heros Sluiskil BV

De Provincie Zeeland heeft een subsidie verstrekt om fijne metaaldeeltjes uit de bodemas te halen. Het Zeeuwse bedrijf Heros, Sietec en het bedrijf Stage Gate 11 uit Breukelen slaan de handen ineenom aan te tonen dat de Delta R technologie fijne metaaldelen in de afvalstroom automatisch kan herkennen en onderverdelen in verschillende types metaal. Daarnaast onderzoeken ze, na het identificeren, op welke wijze deze vervolgens kunnen gesorteerd en het proces verder geoptimaliseerd. Het project wordt verder bijgestaan door Hogeschool Rotterdam, waarbij lector Marcel den Hollander met studenten dieper duikt in de circulaire maakindustrie van Nederland en hoe het gewonnen metaal weer kan worden ingezet.

Na het zorgvuldig scheiden van het huisvuil en bedrijfsafval worden de restanten verbrand. Dit verbrande restafval wordt bodemas genoemd en wordt bij het Zeeuwse HEROS nogmaals gescheiden waarbij de nog aanwezige metalen  en de mineralen zo goed mogelijk gesorteerd en gefilterd worden. Er blijft dan een concentraat aan allerhande verschillende metalen over. Deze metalen worden verder gesorteerd en gesmolten waarna het weer zuivere grondstoffen zijn op de metaalmarkt voor allerhande producten. De cirkel is rond. De cyclus begint opnieuw.

Directielid Arie de Bode legt uit: Heros Sluiskil wint metalen terug uit bodemas en levert zo een belangrijke bijdrage aan het circulair maken van de keten. Heros Sluiskil maakt daarnaast een hoogwaardige minerale secundaire grondstof uit deze restanten van ons restafval. Deze minerale grondstof wordt weer gebruikt in de bouw- en infrastructuur. Wederom is de cirkel rond.

Het bedrijf wil het scheiden van kleine metaaldeeltjes uit de bodemas steeds verder verfijnen en optimaliseren, om zodoende richting de 100% metaalverwijdering te bereiken.  Een streven in de circulaire economie om zoveel mogelijk grondstoffen her te gebruiken en vooral niet te laten weglekken naar plaatsen waar deze grondstoffen niet meer herbruikbaar zijn. En daarnaast ook om daarmee een besparing te bereiken om de winning van primaire grondstoffen zoals metalen hetgeen ook de natuur ten goede komt.

Het vraagstuk is echter wel, hoe is in die mix van metalen en metaaloxides, die al op alle mogelijke manieren gesorteerd zijn, onderscheid te maken tussen de verschillende soorten.

Dit zijn grote stappen voor het circulair maken van de keten, omdat er ten opzichte van de huidige situatie waarde wordt toegevoegd. Sterker nog, dit project moet het mogelijk maken het terugwinnen van metaal richting de 100% te krijgen, waarbij elke 0,1% rendement al grote impact heeft op de hoeveelheid metaal dat niet verloren gaat als grondstof en dus weer hoogwaardig kan worden toegepast. Als de bodemas eenmaal is ingezet als bouwstof in bouw en infrastructuur is het vrijwel onmogelijk om metalen nog goed terug te winnen.

Stage Gate 11 zet de Delta R techniek, een geavanceerde lichtmeting, in om sensoren te ontwikkelen waarmee de eigenschappen van metalen snel en zonder direct contact met de afvalstroom geanalyseerd worden. Als eerste stap richt dit project zich op het bewijzen van de techniek in de offline analyse voor Heros. Samen met het Zeeuwse Sietec en Heros wordt hiervoor de mate van onderscheid, positie, sortering en economische haalbaarheid onderzocht. Hieruit volgt een proof of concept en plan van aanpak en brengt Provincie Zeeland dichter bij een 100% circulaire economie.

De kennis en ontwikkeling van dit onderzoek wordt gedeeld binnen het K&I netwerk KicMPI, de Provincie Zuid-Holland die de subsidie heeft toegekend, ziet met dit project impact voor het circulair maken van Zeeland.