Wim van den Brink treedt toe tot Raad van Commissarissen Twence

Wilma van Ingen wordt nieuwe voorzitter.
Wilma van Ingen is sinds 2013 commissaris van Twence en heeft de afgelopen jaren de organisatie en strategische ambities goed leren kennen. Deze kennis in combinatie met haar ervaring als bestuurder en haar regionale binding, heeft de andere commissarissen doen besluiten, haar als nieuwe voorzitter voor te dragen. Zij volgt hierin Rikus Eising op die, na het maximale aantal termijnen, afscheid neemt als voorzitter en commissaris van Twence.

Wilma van Ingen

Zijn vertrek zorgt ook voor een vacante positie als commissaris. Hiervoor is Wim van den Brink voorgedragen. Hij heeft jarenlange ervaring als bestuurder van verschillende grote technische en innovatieve organisaties. Met zijn kennis en kunde kan hij een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Twence als regionaal duurzaamheidsbedrijf.

Tijdens de aandeelhoudersvergadering in december 2017 zijn de beide aangedragen kandidaten overgenomen, waardoor zij met ingang van dit jaar deze functies vervullen.