Wieger Droogh (SUEZ): “2017 gaat over kwaliteit, disruptie en kwetsbaar durven zijn”

Hoewel 2016 in financieel opzicht een zwaar jaar was, is Wieger Droogh tevreden over de ontwikkelingen binnen SUEZ in Nederland. Uit het duurzaamheidsverslag blijkt dat de gewenste transformatie naar grondstoffenmanagement en -productie vorm begint te krijgen. Met name de vele circulaire projecten in 2016, stemmen de algemeen directeur hoopvol. SUEZ slaagt er in haar missie als aanjager van de circulaire economie concreet in te vullen. “We meten ons succes niet meer slechts af aan winst of marktaandeel maar aan de waarde die we toevoegen aan de samenleving.”

In zijn voorwoord spreekt Droogh concullega’s, partners en klanten, de overheid en producenten aan. “Het is urgent dat we accelereren in de circulaire economie. Daarvoor moeten we lef tonen om echt te willen veranderen, zowel in businessmodellen als in structuren.” Meer dan ooit verdient nu de kwaliteit van stromen aandacht, aldus Droogh. En dat vereist van alle ketenpartners dat ze open en kwetsbaar samenwerken, en niet bang zijn om routines te doorbreken.

Verwachting vanuit de vraag
Droogh geeft aan meer te verwachten vanuit de vraagkant van de markt van secundaire grondstoffen en noemt daarbij expliciet de producenten, afnemers en in het bijzonder de overheid.
Producenten zouden, wat hem betreft, kritischer moeten zijn op de kwaliteit van het aanbod en daarom constructiever met QCP en SUEZ kunnen samenwerken om die kwaliteit te bereiken. Overheden zouden op hun beurt in het kader van hun duurzame inkoop de toepassing van secundair materiaal verplicht moeten stellen. Tenslotte investeren ze veel in de gescheiden inzameling van grondstoffen die kunnen worden hergebruikt, maar zijn zij zich kennelijk onvoldoende bewust van hun invloed als inkopende partij, aldus Droogh.

Succesvol sorteren van verdubbeld volume
Het duurzaamheidsverslag van SUEZ Recycling & Recovery Netherlands verhaalt onder meer over de vele nieuwe circulaire projecten die werden gestart en voorbereid. Centraal in 2016 stond echter de inzameling, sortering en bewerking van het PMD-afval (Plastics, Metaal en Drinkpakken). De gescheiden inzameling van deze stroom is zo’n succes dat het te sorteren volume verdubbelde. Hiervoor werd de capaciteit van de sorteerinstallatie in Rotterdam snel uitgebreid. Ook verder in de keten werd succes geboekt. Met de ingebruikname van de fabriek QCP in Geleen werd de kringloop van de kunststofstroom gesloten. Inmiddels vindt, zij het schoorvoetend, het secundaire kunststofgranulaat zijn weg naar producenten.

Financieel rendement
Het succes met circulaire projecten en initiatieven inspireert SUEZ, maar dat geldt in 2016 niet voor de financiële resultaten. Het financieel rendement bleef aanzienlijk achter bij de verwachtingen. Hier wordt in het duurzaamheidsverslag primair het lage mondiale prijspeil voor grondstoffen en energie als oorzaak aangewezen. Dit drukte vooral de opbrengsten voor energie-uit-afval. Daarnaast werden aanzienlijk meer kosten gemaakt voor de verwerking van de PMD-stroom.

Het duurzaamheidsverslag van 2016 van SUEZ Recycling & Recovery Netherlands is te vinden via suez.nl/duurzaamheidsverslag2016.