Wethouder Roosendaal neemt nieuwe ondergrondse perscontainer in gebruik

Op vrijdag 3 juli 2015 is door wethouder Toine Theunis de allereerste ondergrondse perscontainer voor kunststof verpakkingsafval en drankenkartons binnen de gemeente Roosendaal in gebruik genomen. De perscontainer bevindt zich aan de Kroevenlaan in Roosendaal.

Hiervoor werd al heel wat kunststof ingezameld met behulp van de oranjegekleurde, bovengrondse verzamelcontainers. Daar is nu door regionale afvalinzamelaar Saver een ondergrondse perscontainer van Sidcon Milieutechniek aan toegevoegd. In deze ondergrondse container, die qua inhoud net zo groot is als een bovengrondse, namelijk 4.500 liter, wordt het plastic samengeperst, waardoor deze minder vaak geleegd hoeft te worden. Er kan tien keer zoveel plastic in. Er hoeft dus ook tien keer minder vaak een vuilniswagen van Saver langs te komen. Dit scheelt aanzienlijk in de uitstoot van CO2. Het betekent ook dat inwoners minder overlast van langsrijdende vuilniswagens zullen ervaren en niet langer met volle verzamelcontainers geconfronteerd worden.

Het gescheiden inzamelen van afval is belangrijk, zowel voor het milieu als voor de portemonnee van inwoners van Roosendaal. Inwoners van Roosendaal betalen namelijk voor het aantal keer dat hun restafvalcontainer wordt geleegd. Het apart houden van kunststof verpakkingsmateriaal reduceert hun hoeveelheid restafval aanzienlijk.

Daarnaast worden grondstoffen terug gewonnen uit het ingezamelde kunststof. Hiervan worden weer nieuwe producten gemaakt als jerrycans, opbergbakken, buizen, kabelgoten, enz.

 

[vc_button title=”Meer over Sidcon Milieutechniek” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/leveranciers-voor-de-afvalbranche/bedrijven-abc/sidcon-milieutechniek/”]