West- Brabantse gemeenten werken samen op het gebied van kunststof

Op 9 februari 2015 is bij regionale afvalinzamelaar Saver uit Roosendaal het startschot gegeven voor de samenwerking van 9 West-Brabantse gemeenten op het gebied van de nieuwe werkwijze van kunststofinzameling. Per 1 januari 2015 zijn gemeenten niet alleen zelf verantwoordelijk voor de inzameling van kunststof verpakkingsmateriaal, maar ook voor de sortering en vermarkting van dit kunststof. Deze samenwerking tussen de zogenaamde Saver+-gemeenten* is een vervolg op de gezamenlijke aanbesteding voor rest- en GFT-afval van vorig jaar.

Saver heeft in samenwerkingsverband met Midwaste2 vorig jaar een aanbesteding in de markt gezet. De 4 Savergemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht hebben samen met de gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Rucphen, Steenbergen en Zundert besloten de handen ineen te slaan. Vanaf 1 januari wordt al het ingezamelde kunststof verpakkingsmateriaal bij Saver gebracht waar het wordt overgeslagen. Kunststof is namelijk een afvalstroom die erg goed te hergebruiken is. Van al het ingezamelde kunststofafval kan zeker 85% worden gerecycled.

Om de extra werkzaamheden zo goed en efficiënt mogelijk uit te voeren, heeft Saver een speciale perscontainer aangeschaft waarmee het kunststof wordt samengeperst. Hierdoor kan Saver er voor zorgen dat er minder transport nodig is richting het sorteerbedrijf, waardoor het milieu wordt gespaard.

 

* Saver+-gemeenten: Savergemeenten + Moerdijk, Rucphen, Steenbergen, Etten-Leur en Zundert.
De Savergemeenten bestaan uit: Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht.