Van werven start plastic recycling activiteiten in Ierland

Per 1 november is Van Werven samen met een Ierse partner gestart met het recyclen van harde plastics in zowel de Ierse Republiek als in Noord Ierland. De activiteiten vinden plaats in Dublin en Ballymena onder de naam Van Werven Ireland en Van Werven Northern Ireland.

De per 1 januari 2018 veranderende wetgeving was de aanleiding voor Van Werven om zijn plastic recycling activiteiten aldaar uit te breiden. “Het dit jaar sluiten van 75% van de stortplaatsen en het niet mogen verbranden van recyclebaar afval was voor ons de directe aanleiding”, aldus Ton van der Giessen, managing director bij Van Werven.

In 2017 zijn er, als gevolg van de sorteerplicht voor bedrijfsafval, meerdere installaties gebouwd voor het sorteren van bedrijfsafval. De uitgesorteerde plastics werden tot voor kort veelal naar China geëxporteerd. Nu de grenzen voor plastic afval door de Chinese overheid zijn gesloten, biedt Van Werven een beter alternatief. In Ballymena worden de plastics alleen gesorteerd. In Dublin vindt vanaf midden 2018 naast het sorteren van de verschillende soorten plastic ook het verdere recyclingproces plaats. De gerecyclede grondstoffen worden afgezet in Ierland, de UK en het vaste land van Europa. Ton van der Giessen: “Zodra de overheid de juiste sturingsmaatregelen hanteert, vult de markt de rest wel in. Zonder sturingsmaatregelen bestond er geen recyclingsector. Met elkaar kunnen we zorgen voor het behoud van grondstoffen in de economie en het terugdringen van CO2-emissies”.

Met deze uitbreiding heeft Van Werven in 2018 een recyclingcapaciteit voor harde kunststoffen van 120.000 ton per jaar. De secundaire grondstoffen krijgen een hoogwaardige toepassing in bijvoorbeeld nieuw meubilair, de bouwsector, de automotive industrie en in huishoudelijke artikelen.