Van Werven eerste in Europa met einde-afvalstatus voor PVC-recyclaat

Van Werven Kunststofrecycling mag zijn geproduceerde PVC-recyclaat, dat wordt toegepast in drielaagse rioleringsbuizen, aan merken als einde-afval. Dat heeft het ministerie voor Infrastructuur & Waterstaat in een rechtsoordeel aangegeven.

De einde-afvalstatus voor PVC-recyclaat is een belangrijke stap, want voor het hergebruiken van kunststofrecyclaat in het algemeen ontbreekt in de wetgeving nog de zogenaamde einde-afvalstatus. Het ontbreken van deze status bemoeilijkt de toepassing van gerecyclede kunststoffen. Wavin, een wereldwijde producent van onder meer PVC-rioleringen, en Van Werven namen samen het initiatief om voor PVC-recyclaat een einde-afvalstatus aan te vragen bij Rijkswaterstaat.

Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft de aanvraag getoetst aan de criteria uit de Wet milieubeheer. Het rechtsoordeel geeft aan dat het door Van Werven geproduceerde PVC-recyclaat dat wordt toegepast in drielaags rioleringsbuizen is aan te merken als einde-afval. “Hiermee wordt aan de afzet van deze secundaire grondstof en de bijbehorende werkgelegenheid continuïteit gegeven. Tegelijkertijd realiseren we ook een besparing op CO2-emissie die vrijkomt bij de productie van primaire grondstof”, aldus Ton van der Giessen, managing director bij Van Werven Plastic Recycling.

Eerste bedrijf in Europa met einde-afvalstatus
Van Werven is hiermee het eerste recyclingbedrijf in Europa die het begrip einde-afval mag toepassen voor PVC-recyclaat. Het bedrijf recyclet harde kunststoffen van milieustraten en afvalsorteerbedrijven tot secundaire grondstof voor de Europese industrie. Harde PVC maakt een belangrijk deel uit van deze kunststof afvalstroom, die wordt afgezet bij producenten voor de productie van nieuwe rioleringsbuizen.

De volgende stap is het aanvragen van een einde-afvalstatus voor de afzet van PVC-recyclaat in Engeland en België. Gesteund door de Green Deal North Sea Resources Roundabout die Van Werven, naast de ministeries van Nederland, België, UK en Frankrijk, mede heeft ondertekend verwacht Van Werven met deze nationale status dit versneld te kunnen realiseren.