Werkgroep Circulair Textiel zet belangrijke stap op weg naar circulaire economie

Op donderdag 25 juni is tijdens een online evenement de eerste Nederlands Technische Afspraak (NTA) Circulair Textiel uitgereikt aan Rob van Arnhem. Deze NTA beschrijft categorieën van circulaire textielproducten en stelt eisen aan de inputstromen en toegepaste circulaire strategieën om te kunnen rapporteren over circulaire textielproducten.

Onder het mom van ‘Ambitie realiseren met duidelijke afspraken’ is op feestelijke wijze NTA 8195 voor circulair textiel uitgereikt aan Rob van Arnhem, categorie manager bedrijfskleding van het Rijk.
De werkgroep Circulair Textiel – en overige aanwezigen – zien deze NTA als eerste grote stap. Er is dan ook aandacht besteed aan vervolgstappen, zoals het borgen van claims in certificatieschema’s en het ontwikkelen van een Europese standaard.

Rob van Arnhem zegt hierover: ‘De NTA is het voorbeeld hoe we samen – met overheid, markt en kennisinstituten – complexe vraagstukken kunnen oplossen. Dit smaakt naar meer!’.

Vervolg op 3 juli
Het online evenement is door NEN georganiseerd in nauwe samenwerking met de Rijksoverheid, Modint en ClickNL (TKI van de topsector Creatieve Industrie). Op 3 juli vindt een vervolg plaats op dit dit online evenement, waar de vervolgstappen uitgebreid besproken zullen worden, plaatsvinden. Geïnteresseerden in verdere ontwikkeling kunnen zich hiervoor aanmelden. Ga naar de website van NEN Evenementen voor aanmelding.

Waarom afspraken over circulair textiel?
In Nederland worden er grote hoeveelheden textiel gekocht én afgedankt. Circulariteit wordt door velen gezien als oplossing om iets te doen aan de hoeveelheid textiel-afval. Dat spreekt bijvoorbeeld uit de ambities van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en uit de vele initiatieven die in Nederland gestart worden om circulariteit in de textielsector aan te tonen.

Informatie over de norm en de lancering
Zarra de Laat, Consultant AgroFood en Consumentenzaken, telefoon 015 2 690 351 of e-mail afc@nen.nl. NTA 8195:2020 nl ‘Circulair textiel – Eisen en categorieën’ is nu beschikbaar in de normshop.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De werkgroep ‘Circulair Textiel’ houdt zich bezig met eisen en categorieën voor circulair textiel en de toepassing daarvan. Op 3 juli vindt een informatiebijeenkomst plaats waarin de vervolgstappen worden besproken. Ga naar de website van NEN Evenementen. Voor meer informatie, kijk op www.nen.nl/circulair