Werkgevers GEO pleiten voor gezamenlijk cao-akkoord: open voor gesprek

Werkgevers in afval en milieubedrijven (GEO) gaan niet in op het ultimatum dat op 29 december 2020 is gesteld door de vakbonden FNV en CNV. De werkgevers hebben op 17 december een eindbod gedaan. Zij nodigen de vakbonden uit om alsnog gezamenlijk tot een gedragen cao-akkoord te komen. De werkgevers geven graag snel zekerheid aan hun medewerkers in deze onzekere tijd.

De werkgevers hebben, via de werkgeversvereniging WENB, de vakbonden dringend verzocht om niet over te gaan tot stakingen en werkonderbrekingen, zoals is aangekondigd. Werkgeversvoorzitter Albert Vos: “Staken en je werk onderbreken zijn bijzonder zware middelen om in te zetten. In deze periode van lockdown door COVID-19 en de nog altijd hoge besmettingscijfers, vinden wij dat niet verantwoord. Dit soort acties hebben nu grote risico’s en verstrekkende gevolgen voor de volksgezondheid en de veiligheid in Nederland. We gaan graag alsnog in gesprek met de bonden om samen tot een cao-akkoord te komen. Een akkoord dat past bij deze tijd en dat tegelijkertijd zekerheid biedt aan onze mensen.”

De WENB heeft de vakbonden voor dinsdag 12 januari uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan. De intentie van de werkgevers is om samen te komen tot een cao-akkoord waarin alle partijen zich kunnen vinden.

Zekerheid en duidelijkheid bieden in onzekere tijden
Ondanks de onzekerheid die COVID-19 met zich meebrengt, willen de werkgevers in de GEO-sector hun medewerkers snel zekerheid en duidelijkheid geven. Dat was de insteek in het eindbod voor een nieuwe cao GEO dat werkgeversvereniging WENB in begin december vorig jaar deed. Het bod werd door de vakbonden afgewezen, waarop beide bonden de werkgevers een ultimatum stelden. De vakbonden dreigen stakingen en werkonderbrekingen te organiseren als de werkgevers niet ingaan op het ultimatum. Beide ultimatums zijn donderdag 7 januari om 15.00 uur verlopen.