Weer vier oehoes geboren op terrein Twence

In tien jaar tijd vijfentwintig oehoe nakomelingen voor Twente

Binnenkort vliegen er opnieuw vier oehoe’s uit bij Twence. Deze beschermde diersoort komt in Nederland weinig voor. Het is dus erg bijzonder dat het, inmiddels vaste, oehoe-paartje alweer een ‘goed gevuld’ nest met vier jongen heeft grootgebracht. Dit paartje heeft in tien jaar tijd voor vijfentwintig nakomelingen gezorgd, terwijl er in 2008 in Twente nog geen oehoes voorkwamen.

De beschermde oehoe, de grootste uilensoort ter wereld, komt in Nederland maar op weinig plekken voor. Er zijn ongeveer twintig broedparen. In 2011 is het enige broedpaar van Twente op het terrein van Twence ontdekt. Voor de uilen werd een speciale nestkast gebouwd en op een aantrekkelijke plek op het terrein opgehangen. Inmiddels groeit het Twentse oehoe-nageslacht gestaag met al vijfentwintig nakomelingen.

Rond september moeten de jongen zich zelfstandig zien te redden. Op en rond de terreinen van Twence staat ze een aantrekkelijk voedselpallet ter beschikking. De oehoe staat er om bekend honkvast te zijn, een paartje kan jaren op dezelfde plek verblijven. In de vrije natuur hebben ze een levensverwachting van 30 jaar.

De natuur is de belangrijkste bron van onze aarde. Daar moeten we met respect mee omgaan. Daarom staat bij Twence een groene, circulaire samenleving centraal. Het beschermen van de leefomgeving gaat hand in hand met de ontwikkeling van het bedrijf. Twence spant zich dan ook al jaren in voor een goede landschappelijke inpassing en natuurbehoud, onder meer door flora- en faunaonderzoeken en meerjarige bos- en natuurbeheerplannen.