Week van de Veiligheid 2024

Van 3 tot en met 7 juni vindt de zevende editie van de Week van de Veiligheid plaats. Bedrijven en organisaties in de afvalbranche organiseren tijdens deze week veel acties gericht op veilig en gezond werken. De Week van de Veiligheid wordt jaarlijks in de eerste volle week van juni georganiseerd door de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA).

Het motto van de StAA is ‘we werken veilig of niet’. Dit is van groot belang, aangezien de afvalbranche aanzienlijke risico’s kent en een hoog aantal ongevallen registreert. Uit de jaarverslagen van de Nederlandse Arbeidsinspectie blijkt dat afvalbeheer een sector is met veel ernstige arbeidsongevallen. “Aandacht voor gezond en veilig werken is en blijft van belang binnen onze sector. Tijdens De Week van de Veiligheid vragen we hier extra aandacht voor en proberen we het veiligheidsbewustzijn bij werkgevers en werknemers in onze sector te vergroten,” aldus voorzitter Michaël van Hulst.

Tijdens de Week van de Veiligheid geven organisaties elk hun eigen invulling aan de acties, afgestemd op hun bedrijfscultuur en actuele behoeften. De thema’s variëren van prikken en snijden tot gezond eten. Een quiz over het correct gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals het dragen van hesjes, handschoenen en gehoorbescherming, brengt het thema op een laagdrempelige manier onder de aandacht bij de medewerkers van diverse milieustraten. En waar de ene organisatie deze week een ‘toolboxmeeting’ organiseert over een actueel thema, zoals het evalueren van de procedures met betrekking tot lithium batterijen, heeft de ander een werkplekinspectie voor het managementteam en de ondernemingsraad (OR) opgezet.

Op 4 juni organiseert de StAA een webinar over de Arbocatalogus Afvalbranche. Dit webinar biedt op een toegankelijke manier uitleg over wat de Arbocatalogus Afvalbranche is, de totstandkoming ervan en het gebruik ervan.

Ondanks de voortdurende aandacht voor veilig en gezond werken, blijft de Week van de Veiligheid een belangrijke stimulans voor bewust veilig werken. In de praktijk is het vaak een uitdaging om het onderwerp echt tussen de oren te krijgen. Daarom is het essentieel om doorlopend diverse activiteiten en campagnes te organiseren om de aandacht voor dit onderwerp levendig te houden.