Wecycle vraagt jeugd milieuprobleem van rijzende e-waste afvalberg aan te pakken

Jongeren praten graag, maar doen effectief nog weinig aan klimaatverandering

Van vuilnisbak naar inleverbak! Tijdens de Nationale Recycle Week (14-21 oktober 2019) wordt er extra aandacht gevraagd voor de ruim 7.000 Wecycle inleverbakken die inmiddels in vele supermarkten, bouwmarkten, tuincentra en elektronicawinkels te vinden zijn. Om het inzamelgedrag van jongeren te stimuleren worden zij uitgedaagd door de vloggers Thomas Brok & Thomas van Grinsven.
Vlogger Thomas Brok (KORTHOM)

De Nationale Recycle Week die deze week loopt richt zich op de noodzaak van versnelde inzameling en verantwoorde recycling van de almaar uitdijende en totaal onzichtbare hoop e-waste. We hebben het dan over al die elektrische apparaten, armaturen en kapotte lampen die in huis rondzwerven of die nog steeds worden weggegooid in de grijze kliko of naast afvalcontainers op straat worden gezet. Wecycle daagt een week lang jongeren extra uit om meer e-waste in te zamelen. Want wat blijkt? Onze jeugd (13-17) is vooralsnog de grote achterblijver.

Wecycle, die in Nederland de regie voert over de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (kortweg: e-waste), liet het inzamelgedrag van Nederlanders onderzoeken door bureau Motivaction. Wie doet wat en hoe, wie zijn de achterblijvers, waar liggen de kansen om meer in te zamelen? Volwassenen boven de 65 zamelen als de beste in. Mannen en vrouwen bevestigen een traditioneel rollenpatroon binnen het gezin. En in de zeldzame gevallen dat jongeren dan e-waste verwijderen, verdwijnt tot zo’n 30% gewoon in de kliko bij het huisvuil.

Vlogger Thomas van Grinsven (Gewoon Thomas)

Jan Vlak, directeur van Wecycle, vindt het verrassend dat jongeren sterk achterblijven bij ouderen. “Het is goed dat jongeren vooroplopen in de protesten tegen klimaatverandering. Maar die overtuiging zien we nog niet terug in het inlevergedrag van deze groep die veel elektronische apparaten bezit en waarvan ook veel kapotgaan of niet meer in gebruik zijn. Dit is wel de groep waar we het in de toekomst van moeten hebben. Om die reden zetten we gedurende de Nationale Recycle Week, ook via social media, heel bewust in op de jeugd en laten we ze uitdagen door een aantal bekende vloggers.”

Jongeren gooien tot 30% gewoon bij het huisvuil
In huishoudens met pubers waar apparaten en lampen kapotgaan blijft een derde gewoon thuis rondzwerven, tweederde wordt weggedaan. In dat geval zijn het vooral de ouders (55%) die deze e-waste wegbrengen naar de gemeentelijke milieustraat en de inzamelbakken in winkels. Slechts 9% wordt door pubers weggebracht.

Volgens Jan Vlak is het echt schokkend dat pubers dan vervolgens een kwart (lampen) tot een derde (kleine elektrische apparaten) van de e-waste gewoon bij het afval weggooien. “En dat terwijl 92% van de jongeren weet dat ze apart ingeleverd kunnen worden, bijna 70% kent ook daadwerkelijk onze Wecycle afvalbakken en een meerderheid is op de hoogte dat bij correcte recycling schadelijke stoffen worden verwijderd en grondstoffen worden hergebruikt. Ons probleem is dat de enorme e-waste afvalberg vrijwel onzichtbaar is en niet zo tastbaar als de plastic soep die onze oceanen bevuilt. De Nationale Recycle Week moet het noodzakelijke bewustzijn en begrip ook bij jongeren een enorme boost geven.”

Vrouwen naar supermarkt, mannen naar bouwmarkt
Mannen en vrouwen leveren beiden in bij supermarkt, bouwmarkt, tuincentrum, elektronicawinkel en woonwinkel. Toch blijkt er een klassieke rolverdeling met een lichte voorkeur bij vrouwen voor supermarkt en woonwinkel. Mannen gaan vaker naar bouwmarkten en tuincentra.

65+ benut alle inzamelpunten als beste
Wat betreft inzameling scoren ouderen boven de 65 relatief het beste bij de gemeentelijke milieustraat, kringloopwinkels, mobiele servicepunten en Repair Cafés. Ouderen scoren het beste van allemaal als het gaat om hun inzamelgedrag.

Nationale Recycle Week
Wecycle gebruikt de Nationale Recycle Week (14-21 oktober 2019) om ook de jeugd uit te dagen. Het is voor Wecycle als deelnemer aan het collectief Heel Holland Recyclet die de recyclingweek organiseert een ideaal moment om de noodzakelijke gescheiden inzameling van e-waste onder de aandacht te brengen van jong en oud en alle Nederlanders op te roepen om e-waste in te leveren bij de milieustraat of op de daarvoor bestemde plekken bij retailers.