Wecycle bereikt 97 procent nuttige toepassing met e-waste

Afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste) zijn in 2015 via Wecycle voor 83 procent gerecycled tot nieuwe grondstoffen. Daarnaast realiseert Wecycle een hoogwaardige energieterugwinning van 14 procent. In totaal komt de nuttige toepassing hiermee uit op 97 procent: vrijwel een gesloten kringloop. Hiermee voldoet Wecycle ruimschoots aan de wettelijke eis van 77 procent.

Wecycle ontzorgt 85 procent van de gemeenten en 9.500 winkels, installateurs en (technische) groothandels in heel Nederland op het gebied van e-waste. Zij kunnen erop vertrouwen dat Wecycle het ingezamelde e-waste uitsluitend laat recyclen bij WEEELABEX-gecertificeerde verwerkers. Deze bedrijven staan garant voor optimale recycling en verantwoorde verwijdering van schadelijke stoffen.

Hergebruikresultaten
Voor alle soorten e-waste zijn er in 2015 veel betere recyclingresultaten behaald dan wettelijk voorgeschreven. Uitgebreide resultaten staan op de jaarsite.

Vermeden CO2-uitstoot
De verantwoorde recycling van e-waste draagt ook bij aan de terugdringing van het broeikaseffect. Ten eerste door grondstoffen te recyclen in plaats van te delven. Daarnaast worden schadelijke cfk’s uit koel-/vriesapparaten verwijderd en onschadelijk gemaakt, zodat ze het milieu niet belasten. De totale vermijding via Wecycle in 2015 was 385 miljoen kilo CO2-equivalenten. Dat is vergelijkbaar met de uitstoot van 130.000 benzineauto’s. Zo’n 40 procent hiervan komt door recycling, 60 procent door de verwijdering van cfk’s.

Kwik en batterijen veilig verwijderd
Door de recycling van met name spaarlampen en tl-buizen is er vorig jaar 50 kilo kwik afgevangen. Daarnaast is er bij het verwerkingsproces van alle e-waste 200.000 kilo batterijen veilig verwijderd.