Waterstromen en Dusseldorp verwerken samen OWS

ows olie water slibmengsel

Gezamenlijk hebben de bedrijven op de waterzuivering in Duiven een nieuwe installatie gerealiseerd waar het door Dusseldorp ingezamelde OWS (olie/water/slibmengsel) gescheiden wordt in deelstromen.

Voor Waterstromen, dat nu naast het verwerken van afvalwaterstromen en industriële reststromen ook olie/water/slib stromen verwerkt, is de samenwerking, onder de noemer OWS B.V., een mooie kans om de samenwerking met het bedrijfsleven verder uit te bouwen. De installatie is gerealiseerd op industriepark Innofase en dat is geen toeval. Arjan Jansen of Lorkeers, projectleider Waterstromen: “Op Innofase wordt gestreefd naar het sluiten van ketens en het versterken van bedrijven door samenwerkingsvormen. De samenwerking met Dusseldorp past perfect in de filosofie van zowel Waterschap Rijn en IJssel als het industriepark. We zijn dan ook trots dat deze samenwerking tot één van de eersten is die concreet vorm gekregen hebben.”

Met de ingebruikname van de installatie heeft Dusseldorp de beschikking gekregen over een logistiek gunstig gelegen verwerkingslocatie. Doordat niet langer naar buitenlandse verwerkingsinstallaties gereden hoeft te worden, kan Dusseldorp de beladingsgraad van de voertuigen optimaliseren tot de maximale belading zoals voorgeschreven in de Nederlandse wetgeving. Tot voor kort werd olie/water/slib naar Duitse verwerkers gebracht, de maximale toegestane belading was daar 10 ton lager. Met deze optimalisaties wordt CO2 uitstoot beperkt en brandstofverbruik teruggedrongen. Een duurzame ontwikkeling in de afvalinzamelactiviteiten van het familiebedrijf die past in de strategie van de onderneming.

 

[vc_button title=”Meer over Dusseldorp” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/dusseldorp-inzameling-en-recycling/”]