Wat betekenen de nieuwe PFAS-grenswaarden voor grondverwerkers?

De beoordelingscriteria voor partijen met PFAS verontreinigde grond bij een aanvraag voor een verklaring van niet-reinigbaarheid heeft Rijkswaterstaat Bodem+ sinds mei verruimd. Deze verruiming komt bovenop een eerdere verruiming dat grond die meer dan 40% leem en kleigrond bevat sowieso niet reinigbaar is. Wordt hiermee een deel van de stagnatie in afzet van PFAS-houdende grond opgelost? Wat houdt de verruiming in? Welke situaties ontstaan hierdoor? En wat kunt u doen?….lees verder

Bron: Arcadis 25-06-2020 17:00

 


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.