Waste Vision kondigt reorganisatie van haar activiteiten aan

Men gaat zich richten op technologie en keuringen van afvalinzamelingssystemen

Waste Vision, integrale dienstverlener op het gebied van afvalinzamelingssystemen, ziet zich vanwege de slechte financiële en operationele resultaten genoodzaakt om haar activiteiten op het gebied van containerbouw en -levering, en een belangrijk deel van haar activiteiten op het gebied van service, reparatie en onderhoud te beëindigen. Dat betekent dat voor 95 van de 250 medewerkers ontslag zal worden aangevraagd. Waste Vision gaat wel door met haar gezonde bedrijfsactiviteiten op het gebied van hoogwaardige technologie (IoT) en Service & Keuringen met gerelateerde diensten van afvalinzamelingssystemen.

De directie betreurt de noodzaak om een deel van haar activiteiten te stoppen ten zeerste: “Waste Vision heeft de afgelopen jaren forse verliezen geleden en het besluit om alleen met een deel van onze activiteiten verder te gaan en de overige onderdelen te sluiten is zwaar. We hebben de afgelopen periode zeer zorgvuldig alle opties onderzocht maar de realiteit is dat het bedrijf niet langer de middelen heeft om op dezelfde voet verder te gaan.

We staan voor de keuze om zoveel mogelijk banen te behouden zodat Waste Vision met die medewerkers weer kan gaan bouwen aan een bedrijf dat wel een gezonde toekomst heeft. Daar geloven we in, want in de basis biedt Waste Vision met haar hoogwaardige technologie gemeenten, nationaal en internationaal, unieke oplossingen in het kunnen realiseren van hun duurzaamheids-doelstellingen. Op dit moment is echter het belangrijkste dat we onze medewerkers, voor wie we straks geen baan meer hebben, zo goed mogelijk begeleiden. Verder doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat ook de afvalinzameling in de gemeenten en bedrijven waarvoor we actief zijn er zo min mogelijk hinder van ondervinden.”

Waste Vision zal de komende maanden in nauw overleg met haar medewerkers, Ondernemingsraad en Sociale instanties zorgen voor een zorgvuldige uitvoering van dit proces. Verder vindt er met diverse geïnteresseerde partijen in de markt overleg plaats om de afvalinzameling voor haar opdrachtgevers zo goed mogelijk voort te kunnen zetten.