De volgende fase in het CO2 Smart Grid

30 maart klonk het startsignaal voor een haalbaarheidsonderzoek van het CO2 Smart Grid. Een belangrijke volgende stap na de ondertekening van een overeenkomst door AVR en 24 partners, met als doelstelling om binnen vijftien jaar gezamenlijk ten minste acht miljoen ton CO2 per jaar te gaan hergebruiken.

Er wordt door AVR en alle andere partners de komende anderhalf jaar gezamenlijk geïnvesteerd in een haalbaarheidsonderzoek. Het onderzoek bestaat uit vier tracks die zich richten op respectievelijk de technologie, de markt, de maatschappij en wetgeving. Op die manier wordt er inzicht verkregen in de mogelijkheden, beperkingen, kansen en risico’s van het project. Het onderzoek levert medio 2018 een overzicht van te nemen besluiten waarmee het CO2 Smart Grid gerealiseerd kan worden.

De focus ligt in dit project op een netto emissiebesparing: het langdurig voorkomen van CO2 uitstoot in de atmosfeer. Dit project doet daarbij niks af aan de urgente opgave de CO2-productie in Nederland drastisch te verminderen. Volg de ontwikkelingen ook via de website van BLOC.