VNG en PRN tekenen zevende Papiervezelconvenant

Nederland is koploper papierrecycling. Zo’n 90% van ons papier en karton wordt gescheiden ingezameld en hergebruikt. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de stichting Papier Recycling Nederland (PRN) hebben op 25 april het zevende Papiervezelconvenant ondertekend.
Het Papiervezelconvenant vormt de basis voor een systeem van vrijwillige producentenverantwoordelijkheid. Hiermee verzekeren de papier- en kartonsector samen met de gemeenten de circulariteit van niet-verpakkingen van papier en karton. Het nieuwe convenant heeft een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2026. Tot 31 december 2022 is het zesde Papiervezelconvenant van kracht.

Gelijktijdig met het Papiervezelconvenant VII hebben PRN, de VNG en de Federatie Nederlandse Oudpapierondernemingen (FNOI) het Protocol inzake Productvreemde vervuiling oudpapier en -karton vastgesteld. Dit protocol gaat bijdragen aan een betere kwaliteit van het oudpapier. Tenslotte zijn PRN en de FNOI de Deelnemingsovereenkomst Oudpapierondernemingen overeengekomen, waarmee oudpapierondernemingen zich kunnen aansluiten bij PRN. Met genoemde akkoorden is de basis gelegd voor continuering van het succesvolle PRN-systeem.

Papiervezelconvenant VII
Het Papiervezelconvenant biedt gemeenten de garantie dat hun gescheiden ingezamelde oudpapier en –karton (uit particuliere huishoudens) onder alle marktomstandigheden wordt afgenomen. Het gaat hierbij om niet-verpakkingen van papier en karton, zoals kranten, tijdschriften, boeken, folders en dergelijke. Daarnaast kunnen gemeenten die zijn aangesloten bij PRN, rekenen op een gegarandeerde afzetprijs van maximaal € 25 per 1.000 kilo voor dit oudpapier en -karton. Gemeenten zorgen er op hun beurt voor dat het ingezamelde oudpapier en -karton zo schoon mogelijk is.

Protocol inzake Productvreemde vervuiling oudpapier en -karton
De vervuiling van oudpapier en -karton neemt toe, terwijl een schone, droge en kwalitatief hoogwaardige oudpapierstroom van groot belang is voor het sluiten van de papierkringloop.
Het Protocol inzake Productvreemde vervuiling oudpapier en -karton is onderdeel van de overeenkomst die PRN heeft gesloten met de bij haar aangesloten gemeenten en oudpapierondernemingen. Het protocol is het resultaat van een constructieve samenwerking tussen de FNOI, PRN en de VNG. In het protocol staat hoe vervuiling in het oudpapier kan worden vastgesteld. Daartoe schrijft het protocol de manier van bemonsteren en analyseren van het ingezamelde oudpapier en -karton voor. Hoe te handelen bij een te hoge mate van vervuiling van het oudpapier, wordt eveneens beschreven.

Meer informatie over het Papiervezelconvenant VII, het Procotol en de Deelnemingsovereenkomst oudpapierondernemingen is te vinden op prn.nl.