Vliko neemt Papier Recycling Alphen over

Toonaangevend afvalverwerkingsbedrijf Vliko, momenteel nog gevestigd in Leiderdorp, heeft Papier Recycling Alphen overgenomen en versterkt hiermee haar positie binnen het marktsegment van papierrecycling. ‘De overname past perfect binnen de groeistrategie van Vliko waarbij we ons steeds meer focussen op het herwinnen van grondstoffen uit afval’ zegt Louis Sciarli, algemeen directeur van Vliko. ‘Met de overname van Papier Recycling Alphen vergroten we tevens onze aanwezigheid in de regio Zuid-West.

In de zomer van 2016 verhuist Vliko van Leiderdorp naar Zoeterwoude, waar de papierrecycling werkzaamheden op een efficiënte en duurzame manier gaan worden uitgevoerd. In twee hallen worden verschillende afvalstromen, zoals papier, plastic, bouw- en sloopafval, hout en puin duurzaam gescheiden, waarna het elders wordt gerecycled voor hergebruik.

Louis Sciarli gaat verder: ‘Voor de klanten van Papier Recycling Alphen verandert er alleen in positieve zin iets. De papierinzameling en -recycling blijven we op dezelfde wijze verzorgen. Met Vliko bieden we daarnaast een breder dienstenaanbod op het gebied van afvalmanagement’.