Van Vliet presenteert eerste duurzaamheidsverslag

Afvalinzamelaar en -verwerker wil voorbeeldfunctie in maatschappelijk verantwoord ondernemen

Van Vliet Contrans, Milieu Express, De Zwart Containers en Van Vliet Recycling, die deel uitmaken van Transportbedrijf Van Vliet, hebben het initiatief genomen een jaarlijks duurzaamheidsverslag uit te geven. Het eerste verslag over het jaar 2010 is begin april gepubliceerd. De verhelderende brochure geeft meer informatie over de activiteiten van de vier bedrijven op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Namens Van Vliet Contrans, Milieu Express, De Zwart Containers en Van Vliet Recycling rijden dagelijks 135 vrachtwagens door het Westland en andere gebieden van Zuid-Holland.

Transportbedrijf Van Vliet behoort tot de grootste afvalinzamelende en -verwerkende bedrijven van Nederland. Tegenwoordig maken de bedrijven deel uit van Shanks Nederland, dat weer onderdeel is van de Shanks Group PLC, een beursgenoteerde milieudienstverlener die actief is in Nederland, België, Engeland en Canada. Transportbedrijf Van Vliet is werkgever voor 330 medewerkers, verdeeld over zeven locaties. De bedrijven die onder de vlag van Transportbedrijf Van Vliet opereren, Van Vliet Contrans, Milieu Express, De Zwart Containers en Van Vliet Recycling, ondernemen al veel initiatieven op het gebied van duurzaamheid. “We merken echter bij veel relaties en particulieren dat zij niet precies weten wat we nu allemaal doen”, zegt Leo Schipper, Manager Verkoop bij Van Vliet Contrans. “Zeker voor een bedrijf als het onze, dat heel actief bezig is met recycling, is duurzaamheid een zeer belangrijk thema. We vinden ook dat we een voorbeeldfunctie hebben op dit gebied. Daarom hebben we dit jaar voor het eerst een duurzaamheidsverslag uitgegeven. Het is geen eenmalige uitgave, want we willen er een jaarlijks terugkerend verslag van maken.”

Het eerste verslag geeft een overzicht van de uiteenlopende activiteiten die te maken hebben met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo wordt op het composteringsbedrijf in Hoek van Holland, waar tuinbouwafval wordt verwerkt, per jaar 70.000 kubieke meter water gezuiverd. Dit water komt vrij uit het composteringsproces. Puin, afkomstig van de sloop van gebouwen, verwerken de vier bedrijven weer tot granulaten die geschikt zijn voor toepassingen in onder meer beton en wegenbouw. Ook loopt het bedrijf voorop bij de inzameling en recycling van plastic bekers.

In het duurzaamheidsverslag is verder te lezen dat de vier bedrijven ook op andere vlakken hun maatschappelijke verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan. Samenwerken met onderwijsinstellingen, gehandicapten rondrijden tijdens de Ooievaarsrun en technisch afgeschreven gereedschap inzamelen voor ontwikkelingslanden zijn een aantal van die activiteiten. Alle relaties van het bedrijf zullen een exemplaar van het verslag ontvangen.