Visuele inspectie geeft inzicht in onderhoud en kosten milieustraat

De staat van het onderhoud helder in beeld. Dat inzicht biedt een algehele inspectie van een milieustraat. ‘Gemeenten weten daardoor exact welk onderhoud er nodig is. Niet alleen op het moment van de inspectie, maar ook voor de daaropvolgende jaren’ zegt Sander Ott, projectleider bij Modulo Milieustraten, die jaarlijks tientallen inspecties uitvoert aan alle typen milieustraten en depots voor klein chemisch afval. ‘Gemeenten kunnen daardoor de te verwachten kosten in hun meerjarenbegrotingen meenemen. Door frequent onderhoud zijn op termijn bovendien de kosten lager. Mede daardoor betaalt een abonnement voor een jaarlijkse inspectie zich terug’, noemt hij als belangrijk voordeel van het inspectiecontract dat gemeenten hebben bij Modulo Milieustraten.’….lees verder