Virol verhuist haar afdeling ferro en non-ferro metalen naar Winschoten

Verhuizing sluit aan bij duurzame doelen
Vanaf 22 april 2014 zal Virol haar metaal en ijzer inzamelen en verwerken vanaf de nieuwe locatie aan de Kartonbaan 29 in Winschoten. Deze verhuizing sluit geheel aan bij de doelstellingen die Virol zichzelf heeft gesteld in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Al geruime tijd worden er ferro en non-ferro metalen geladen en gelost op het nieuwe terrein in Winschoten. Nu de verbouwing volledig is afgerond, is het terrein ook geschikt voor het ontvangen van klanten en relaties. Vanaf 22 april aanstaande betekent dit dat alle activiteiten gericht op het inzamelen en verwerken van ferro en non-ferro metalen, in Winschoten worden uitgevoerd.

Duurzame doelstelling
Gedurende de verbouwing van het terrein is duurzaamheid een belangrijk argument geweest in de besluitvorming. Zo is er bewust gekozen voor het verlichten van het terrein door middel van LED verlichting en zal er worden gewerkt met elektrische heftrucks. De uitstoot van deze heftrucks is nihil en doordat ze wendbaarder en stiller zijn, wordt het manoeuvreren makkelijker en veiliger.

Het terrein waar Virol haar ferro en non-ferro metalen zal inzamelen en verwerken, bevindt zich direct aan het Winschoterdiep. Aan de verstevigde kade kunnen hier schepen met ca. 1.500 ton schroot worden geladen, wat gelijk staat aan de inhoud van circa 60 vrachtwagens. Dit betekent een aanzienlijke vermindering van het transport per vrachtwagen en daarmee een vermindering van de CO2 uitstoot. Dit is één van de doelstellingen die Virol zichzelf heeft gesteld in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Investering in de toekomst
Virol heeft flink geïnvesteerd om de nieuwe locatie aan de strengste milieueisen te laten voldoen. Zo is het deel van het terrein waar productie plaatsvindt, inclusief de kade, volledig voorzien van een vloeistofdichte vloer. Materiaal waar nog olie of koelvloeistof aan zit, wordt niet alleen op een vloeistofdichte vloer gestort, maar ook onder dak. Op deze manier hebben weersomstandigheden geen invloed op het materiaal en het milieu. Op plaatsen waar zware materialen worden gestort, is de vloer tevens voorzien van een zware metalen plaat. Dit, om het risico van beschadigingen aan de vloer tot een minimum te beperken.

De loods van 5.000 m3 is volledig aangepast om deze toegankelijk te maken voor auto’s en aanhangers. Zo worden onze klanten in een overdekte ruimte bediend.

Virol
Virol is een familiebedrijf dat sinds de oprichting sterk is in het inzamelen en bewerken van papier, kunststoffen, ferro- en non ferro metalen, alsmede hout, puin en overige afvalstromen. Vanuit de overtuiging ‘alles heeft waarde.’ biedt zij haar dienstverlening aan. Wij geven afval en grondstoffen hun waarde terug. Een duurzame verwerking tot nieuwe producten of energie staat hierbij centraal.