Virol en Weee Nederland werken samen aan sortering AEEA op sociale wijze

Op 15 maart aanstaande start Virol met de sortering en demontage van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) op haar locatie in Scheemda. Het sorteer- en demontagecentrum wordt dé sociale sorteerlocatie voor gemeenten in Noord Nederland. Virol werkt hierin samen met producentenorganisatie Weee Nederland.

Sorteren en ontmantelen in Scheemda
Op de locatie in Scheemda wordt met behulp van sociale arbeid het AEEA gesorteerd in verwerkingsstromen en worden eerste vervuilingen verwijderd. Ook zal ICT en groot witgoed worden ontmanteld. Weee Nederland werkt ook in andere regio’s in Nederland aan dergelijke sociale werkprojecten.

Maatschappelijke waarde
Naast een verantwoorde wijze van recyclen, kiest Virol voor het toevoegen van maatschappelijke waarde in de regio. Zo wordt bij de start van het project voorzien in acht nieuwe sociale werkplekken. Zodra er meer AEEA wordt ingezameld, onder andere bij gemeenten in Noord-Nederland, kan dit aantal toenemen. Henk Bos, directeur Virol: ‘Virol en Weee Nederland zijn logische partners. Beide bedrijven richten zich met veel energie op het creëren van maatschappelijke waarde’.