Wieger Droogh geeft in een serie van artikelen zijn visie op de huidige afvalmarkt. Vandaag een artikel over klanten, een eindigend model en Uber.

Suez heeft mooie namen tussen haar klanten staan zoals Schiphol, NS, Ikea en de Keukenhof. Welke klanten staan er nog op het verlanglijstje?

Droogh: “Mijn focus? Onze bestaande klanten nog meer helpen. Met hen samen bekijken wat er verder nog kan, in een wereld waarin veel verandert. Groei met nieuwe klanten is natuurlijk ook mooi, zowel met grote bedrijven als met de bakker om de hoek. Maar ik ben van mening dat we elkaar in de markt helemaal gek hebben gemaakt met met acquireren van nieuwe klanten. In plaats van telkens nieuwe klanten te werven, kunnen we ons er beter op richten de dienstverlening naar onze eigen klanten te verbeteren en uit te bouwen.”

De traditionele afvalbranche is eindig en Suez bereidt zich alvast voor op wat er gaat komen. Droogh is ervan overtuigd: wanneer Suez enkel zou focussen op auto’s die afval inzamelen en vervolgens ter verwerking aanbieden, dan komt het voortbestaan onder druk te staan. Nieuwe businessmodellen is het sleutelwoord.

Zo lang we met vijf afvalwagens achter elkaar de straat in rijden, dan ligt er nog een héél andere uitdaging dan het zoeken naar een schonere brandstof

Suez onderzoekt bijvoorbeeld hoe het bedrijf duurzaam kan rijden, zoals op LNG, CNG of biobrandstof. Maar Droogh is hierbij kritisch: “Zolang we met vijf afvalwagens achter elkaar de straat in rijden, ligt er nog een héél andere uitdaging naast het zoeken naar een schonere brandstof. Laten we hier ook naar kijken, met elkaar, als branche. Suez zamelt afval in over heel Nederland net als collega-bedrijven. We brengen het allemaal naar onze eigen installatie of naar de verwerkende contractpartner. Dáárin zit een optimalisatiemodel. Waarbij je én minder kilometers maakt, minder druk legt op het wegennet én minder kosten maakt. Dit levert winst op voor alle partijen zowel vanuit commercieel perspectief als vanuit duurzaam perspectief.”

Op een bepaald moment komt er een Uber voor afval

Droogh is stellig, er komt op een bepaald moment een Uber voor afval. Hij pleit ervoor dat de markt elkaar al voor die tijd kan vinden. Hij juicht een veilige omgeving toe, waarin bedrijven om te beginnen elkaar durven op te zoeken en durven samen te werken.

Dat Suez druk bezig is met de toekomst, dat is duidelijk. Intern vereist dit de nodige veranderingen. De organisatie kantelt, we veranderen van afvalbedrijf naar grondstoffenleverancier waar meerdere businessmodellen naast elkaar bestaan. Droogh: “We willen daarom een goede basis kunnen leggen voor deze vele nieuwe ontwikkelingen om kansen beter te kunnen benutten en te verzilveren. Het is een enorme zoektocht en het is heel uitdagend. Dat maakt het ook spannend en leuk. Ik heb echt wel in mijn hoofd waar we naartoe gaan.”


Als slot van een serie van artikelen waarin Suez haar visie op de afvalmarkt geeft, een afsluitende visie van Wieger Droogh:

“Voor het creëren van de circulaire economie heb je ondernemerschap nodig. Niet alleen vanuit de markt, ook vanuit de overheid. Er zit nog wel eens een gap tussen alle kleine lettertjes en de noodzakelijke mentaliteit om verandering teweeg te brengen.

De afvalmarkt is van oorsprong conservatief. Bedrijven kijken vooral naar ‘what’s in it for me? Een opbloeiende economie zou zeker bijdragen aan meer lef, meer ondernemerschap. En dit zou een vliegwiel kunnen geven voor de ontwikkeling die nodig is naar duurzaamheid.”


Dit was het laatste deel van de interviewreeks met Wieger Droogh
Deel 1 treft u hier: Een bijzondere oproep van CEO Wieger Droogh
Deel 2 treft u hier: Vraag aan Wieger Droogh: Cirkel of spiraal?
Deel 3 treft u hier: Duurzaamheid en innovatie vs subsidie
Deel 4 treft u hier: Het nieuwe Suez vs het voormalige Sita