Victor van Dijk vertrekt als algemeen directeur ROVA

Per 1 oktober 2019 legt Victor van Dijk zijn functie van algemeen directeur van ROVA neer. Hij doet dat om persoonlijke redenen. De Raad van Commissarissen van ROVA is Victor van Dijk erkentelijk voor zijn bijdragen aan de positionering en ontwikkeling van ROVA. Onder zijn leiding is de afgelopen periode een nieuwe strategie geformuleerd, gericht op verdere samenwerking, de kwaliteit en verwaarding van grondstoffen en groei van ROVA in het beheer van de buitenruimte. Ook is ROVA intern verder versterkt en is een stevige basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van ROVA. De Raad van Commissarissen beraadt zich over de opvolging van Victor van Dijk.

Balans
Victor van Dijk: “Ik heb tweeënhalf jaar met plezier voor ROVA gewerkt. ROVA is een mooi bedrijf met een belangrijke maatschappelijke opdracht. Ik ben echter toe aan een nieuwe levensfase met meer balans tussen werk en privé. Daarom heb ik ervoor gekozen een andere weg in te slaan. Na 25 jaar eindverantwoordelijkheid voor diverse bedrijven te hebben gedragen, geef ik deze nu over aan een ander.”

Betrokken en bevlogen
Hans Bossert, wnd. Voorzitter van de Raad van Commissarissen: “Als algemeen directeur van ROVA heeft Victor van Dijk zich met grote betrokkenheid ingezet om ROVA gereed te maken voor de toekomst. ROVA heeft in de afgelopen periode goede resultaten geboekt. Niet alleen met de dienstverlening naar de gemeentelijke aandeelhouders en inwoners van ROVA, maar ook in de doorontwikkeling van de visie op circulair afval- en grondstoffenbeleid en integraal beheer van de buitenruimte. Hij heeft leiding gegeven aan het daarvoor noodzakelijke organisatie-ontwikkeltraject dat de komende periode een vervolg krijgt.”
De wens van Victor van Dijk om bij ROVA te vertrekken en zijn persoonlijk leven op een andere manier in te richten, heeft de Raad van Commissarissen verrast. Bossert: “Wij betreuren dat hij de organisatie verlaat, maar respecteren zijn besluit. Wij verliezen door het vertrek van Victor een betrokken en bevlogen bestuurder.”