Verwerkingstarief huishoudelijk afval Omrin daalt verder in 2015

De jarenlange dalende trend in het tarief voor huishoudelijk afval wordt ook in 2015 door Afvalsturing Friesland NV (handelend onder de naam Omrin) voortgezet. Het verwerkingstarief daalt in 2015 met 13% tot € 65,00 per ton. Het tarief wordt ieder jaar vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Afvalsturing Friesland NV die heeft plaatsgevonden op 27 juni 2014.

Het verwerkingstarief voor huishoudelijk afval van Omrin is sinds 2006 gedaald. Toen bedroeg het nog € 122,00 per ton en is gedaald naar € 65,00 per ton, een daling van € 57,00 per ton. Met de verdere daling voor 2015 blijft Omrin op koers om -overeenkomstig haar strategische doelstelling- met het tarief voor de verwijdering van het huishoudelijk afval tot de laagste in Nederland te behoren.

Strategie van Omrin

In combinatie met het streven naar lagere tarieven voor gemeenten, is de strategie van Omrin onder andere gericht op beheerste groei. Zo hebben de gemeenten uit de Regio Noord Veluwe (Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten) langjarig voor Omrin gekozen als afvalverwerker.

Ook laat de gemeente Schiedam haar ingezamelde huishoudelijk afval nascheiden in onze scheidings- en bewerkingsinstallatie op Ecopark De Wierde in Heerenveen. Het sluiten van de kringlopen groen gas, kunststoffen en textiel blijven strategische speerpunten. Maar ook de productie van duurzame energie en het realiseren van een laag tarief voor onze aandeelhouders.

Hergebruikpercentage verder verhogen

Afvalsturing Friesland NV is binnen Omrin verantwoordelijk voor de afvalverwerking, recycling en energie.

De koers voor de komende jaren kent een sterke focus op grondstoffen met als doel het gemiddelde hergebruikpercentage van huishoudelijk afval in Friesland te verhogen naar 65% in 2015 en uiteindelijk

75% in 2020. Op grond van de huidige samenstelling van het huishoudelijk afval zijn er met name mogelijkheden voor het verhogen van het hergebruikpercentage door het intensiveren van de gescheiden inzameling van gft, oud papier, textiel, glas en het verder optimaliseren van de nascheiding van kunststoffen, drankenkartons en metalen.

Samen halen we alles eruit

Op al deze terreinen ontplooien de Friese gemeenten, samen met Omrin, initiatieven. Ook heeft Omrin een samenwerking gesloten met het beursgenoteerde kunststofverwerkingsbedrijf Inverko NV die de nagescheiden kunststofstromen gaat verwerken. Inverko wil zich daarvoor in Heerenveen vestigen.