Aanbesteding: Verwerking van de rijksbrede monostroom specifiek ziekenhuisafval

De Rijksoverheid gaat haar afvalstromen rechtstreeks aanbesteden in de markt.
De aanbesteding specifiek ziekenhuisafval is gepubliceerd:

Aanbestedende dienst: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De Aanbestedende dienst gaat uit van een geraamde totale opdrachtwaarde van 102.220 kilo.

Omschrijving: Aanbestedende dienst wil, mede namens de Deelnemende diensten, een Overeenkomst sluiten met één marktpartij die gedurende de looptijd de verwerking van de Monostroom specifiek ziekenhuisafval uitvoert. De ambitie is om al het aangeboden afval terug te brengen als nuttige toepassing zoals benoemd in de afval hiërarchie LAP3…..lees verder


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.